To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Traethau yng Ngogledd Cymru

Traethau yng Ngogledd Cymru

Traeth Pen Morfa, Llandudno

Traethau

Edrych am y traethau gorau yng Ngogledd Cymru?

Mae digonedd o draethau godidog yng Ngogledd Cymru.

Mae ein traethau yma yng Nghonwy yn amrywio o Lanfairfechan yn y Gorllewin i Fae Cinmel yn y Dwyrain, ac yn cynnwys cyrchfannau glan y môr poblogaidd Llandudno a Bae Colwyn.

Mae gan draethau yng Ngogledd Cymru gyfleusterau gerllaw gan gynnwys caffis, siopau a thoiledau, ac mae gan rai gawodydd hyd yn oed, fel nad yw'r traeth yn dod adref gyda chi wrth adael.

Os ydych yn chwilio am ddiwrnod llawn hwyl i’r teulu, traethau tawel neu chwaraeon dŵr cyffrous, mae’n arfordir yn cynnig y cyfan.

Traethau sydd wedi ennill gwobrau ar hyd yr arfordir

Mae’r traethau hyn wedi ennill ‘Oscars’ y traethau hefyd. Ein Traethau Baner Las yw:

•Llanfairfechan

•Penmaenmawr

•Pen Morfa Llandudno

•Llandrillo-yn-Rhos/Bae Colwyn

Er mwyn bod yn gymwys am wobr y Faner Las, rhaid bodloni a chynnal cyfres o feini prawf amgylcheddol, addysgol, diogelwch a hygyrchedd llym.

Ein traethau sydd wedi ennill Gwobr Glan y Môr yw:

•Traeth y Gogledd Llandudno

•Porth Eirias, Bae Colwyn

•Pensarn/Abergele

•Sandy Cove, Bae Cinmel

Mae Gwobr Glan y Môr yn nodi cyrchfannau a thraethau gwledig sy’n cael eu cynnal a’u cadw’n dda gyda safonau ardderchog o lanweithdra ac ansawdd dŵr.

Rydych yn siŵr o ddod o hyd i draeth i weddu eich hwyliau – o draethau poblogaidd ger y lli yn Llandudno a Bae Colwyn i draethau mwy heddychlon fel Pensarn.

Nid yw’r traethau ar gyfer yr haf yn unig

Mae well gan nifer o'n hymwelwyr fynd am dro ar y traeth yn y gwanwyn, hydref a hyd yn oed y gaeaf, pan mae'r awyr hallt yn adfywio'r ysbryd.

Cerdded yn dalog

Yn ymlwybro ar hyd yr arfordir cyfan, mae 870 milltir o Lwybr Arfordir Cymru, y cyntaf o’i fath yn y Byd. Agorodd yn 2012 i ganmoliaeth fawr. Mae bron i 35 milltir ohono ar hyd ein morlin ni. Er mwyn gwneud y mwyaf ohono, darllenwch y wybodaeth cerdded arfordir.

Croeso i gŵn

Croesawir cŵn ar nifer o’n traethau. Mae gan rai traethau penodol Ardaloedd dan Waharddiad i gŵn rhwng 1 Mai a 30 Medi er mwyn rheoli eu defnydd a’u cadw’n lân a diogel. I weld y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i’n gwefan corfforaethol.

Mae Traeth Morfa Conwy yn croesawu cŵn drwy gydol y flwyddyn

Uchafbwyntiau

Belle Vue House Llandudno

Belle Vue House

Ychwanegu Belle Vue House i'ch Taith

Lleoliad delfrydol ar lan y môr ger mynedfa’r pier yn edrych dros y traeth ac yn…

Merrion Hotel, Llandudno

Merrion Hotel

Ychwanegu Merrion Hotel i'ch Taith

Mae’r teulu Bream yn eich croesawu chi i The Merrion Hotel, sydd ar y Promenâd yng…

Bryn Haf

Bryn Haf

Ychwanegu Bryn Haf i'ch Taith

Lleoliad Canolog Da

Marchnad Nadolig Hen Golwyn

Marchnad Nadolig Hen Golwyn

Ychwanegu Marchnad Nadolig Hen Golwyn i'ch Taith

Mae Marchnad Nadolig Hen Golwyn yn dychwelyd am ei hail blwyddyn!

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.