To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Traethau yng Ngogledd Cymru

Traethau yng Ngogledd Cymru

Traeth Pen Morfa, Llandudno

Traethau

Edrych am y traethau gorau yng Ngogledd Cymru?

Mae digonedd o draethau godidog yng Ngogledd Cymru.

Mae ein traethau yma yng Nghonwy yn amrywio o Lanfairfechan yn y Gorllewin i Fae Cinmel yn y Dwyrain, ac yn cynnwys cyrchfannau glan y môr poblogaidd Llandudno a Bae Colwyn.

Mae gan draethau yng Ngogledd Cymru gyfleusterau gerllaw gan gynnwys caffis, siopau a thoiledau, ac mae gan rai gawodydd hyd yn oed, fel nad yw'r traeth yn dod adref gyda chi wrth adael.

Os ydych yn chwilio am ddiwrnod llawn hwyl i’r teulu, traethau tawel neu chwaraeon dŵr cyffrous, mae’n arfordir yn cynnig y cyfan.

Traethau sydd wedi ennill gwobrau ar hyd yr arfordir

Mae’r traethau hyn wedi ennill ‘Oscars’ y traethau hefyd. Ein Traethau Baner Las yw:

•Llanfairfechan

•Penmaenmawr

•Pen Morfa Llandudno

•Llandrillo-yn-Rhos/Bae Colwyn

Er mwyn bod yn gymwys am wobr y Faner Las, rhaid bodloni a chynnal cyfres o feini prawf amgylcheddol, addysgol, diogelwch a hygyrchedd llym.

Ein traethau sydd wedi ennill Gwobr Glan y Môr yw:

•Traeth y Gogledd Llandudno

•Porth Eirias, Bae Colwyn

•Pensarn/Abergele

•Sandy Cove, Bae Cinmel

Mae Gwobr Glan y Môr yn nodi cyrchfannau a thraethau gwledig sy’n cael eu cynnal a’u cadw’n dda gyda safonau ardderchog o lanweithdra ac ansawdd dŵr.

Rydych yn siŵr o ddod o hyd i draeth i weddu eich hwyliau – o draethau poblogaidd ger y lli yn Llandudno a Bae Colwyn i draethau mwy heddychlon fel Pensarn.

Nid yw’r traethau ar gyfer yr haf yn unig

Mae well gan nifer o'n hymwelwyr fynd am dro ar y traeth yn y gwanwyn, hydref a hyd yn oed y gaeaf, pan mae'r awyr hallt yn adfywio'r ysbryd.

Cerdded yn dalog

Yn ymlwybro ar hyd yr arfordir cyfan, mae 870 milltir o Lwybr Arfordir Cymru, y cyntaf o’i fath yn y Byd. Agorodd yn 2012 i ganmoliaeth fawr. Mae bron i 35 milltir ohono ar hyd ein morlin ni. Er mwyn gwneud y mwyaf ohono, darllenwch y wybodaeth cerdded arfordir.

Croeso i gŵn

Croesawir cŵn ar nifer o’n traethau. Mae gan rai traethau penodol Ardaloedd dan Waharddiad i gŵn rhwng 1 Mai a 30 Medi er mwyn rheoli eu defnydd a’u cadw’n lân a diogel. I weld y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i’n gwefan corfforaethol.

Mae Traeth Morfa Conwy yn croesawu cŵn drwy gydol y flwyddyn

Uchafbwyntiau

Bryn Derwen Guest House, Llandudno

Bryn Derwen

Ychwanegu Bryn Derwen i'ch Taith

Os ydych eisiau aros yn un o westai bach gorau Llandudno, yna Bryn Derwen yw’r lle i…

Lyons Pendyffryn Country Club

Parc Carafanau Lyons Pendyffryn Hall

Ychwanegu Parc Carafanau Lyons Pendyffryn Hall i'ch Taith

Wedi’i leoli rhwng Dyffryn Conwy a’r pentref Edwardaidd Penmaenmawr, mae Clwb…

Llandudno Hostel

Hostel Llandudno

Ychwanegu Hostel Llandudno i'ch Taith

Mae James a Melissa yn eich croesawu i’w hostel bwtîg, mewn tŷ tref Fictoraidd, yng…

Traeth Sandy Cove

Traeth Sandy Cove

Ychwanegu Traeth Sandy Cove i'ch Taith

Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.