To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn credu mewn hygyrchedd gwybodaeth dros y rhyngrwyd i bawb ac yn ceisio darparu gwefan sy’n hygyrch i bob ymwelydd.

Mae’r Datganiad Hygyrchedd hwn yn darparu trosolwg o’r nodweddion hygyrchedd rydym wedi’u cyflwyno i’r wefan hon.

Cyflwyniad Gweledol
Mae’r safle hwn yn defnyddio Taflenni Arddull Rhaeadru (CSS) er mwyn i chi allu addasu’r cyflwyniad i’ch dewisiadau chi.

  • Gellir gweld unrhyw wybodaeth heb arddulliau.
  • Mae maint y testun yn berthynol, sy’n eich galluogi i addasu maint y testun yn eich porwr.

Cydymffurfio â Safonau
Mae’r rhan fwyaf o dudalennau ar y safle hwn yn dilyn canllawiau hygyrchedd W3C WAI, ac yn cydymffurfio â Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd y DU.

Cymhorthion Llywio
Mae pob tudalen yn cynnwys map safle.

Cysylltwch â ni os byddwch yn dymuno rhoi adborth i ni, er mwyn i ni allu gwella hygyrchedd y wefan hon .

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.