To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Amdanom Ni

Mae gwefan Visit Llandudno yn cael ei gweithredu a’i chynnal gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Ein nod yw darparu gwybodaeth amserol o safon uchel i ymwelwyr a rhoi gwybod i bobl am y rhan hardd hon o Ogledd Cymru.  Rydym yn gweithio’n agos gyda’r busnesau lleol sydd wedi’u cynnwys ar y wefan hon, er mwyn dangos popeth sy’n gwneud Visit Llandudno mor arbennig, a sicrhau bod ymwelwyr yn derbyn popeth sydd ei angen arnynt i fwynhau eu harhosiad yn Sir Conwy.

Lansiwyd gwefan newydd Visit Llandudno yn ystod haf 2013 ac rydym yn ychwanegu gwybodaeth newydd i’r wefan drwy’r amser. Rydym bob amser yn awyddus i glywed am leoedd newydd yn ardal Sir Conwy.  Os ydych wedi darganfod rhywbeth y credwch y dylem wybod amdano, y dylem ei gynnwys ar y wefan hon, cofiwch gysylltu â ni.

Hefyd, os ydych yn ddarparwr llety, yn drefnydd digwyddiadau neu’n rhedeg bwyty, tafarn, siop neu atyniad i ymwelwyr yn Sir Conwy, ac yr hoffech wybod mwy am y wefan hon a’n gwaith gyda busnesau lleol, cysylltwch â ni – rydym yn awyddus i glywed gennych.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau’r wefan hon ac yn darganfod popeth sydd gan yr ardal hardd hon o Ogledd Cymru i’w gynnig.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.