To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Amgueddfeydd yng Nghymru Gogledd

Amgueddfeydd yng Nghymru Gogledd

Amgueddfa Syr Henry Jones yn Llangernyw

Treftadaeth

Os ydych yn hoffi hanes a threftadaeth, yna rydych wedi dod i’r lle cywir. Am weld cestyll? Croeso i Safle Treftadaeth y Byd yng Nghonwy – lle mae’r castell ymhlith y gorau yn y byd. Ac nid dyna’r cyfan. Gallwch weld caer fynyddig a godwyd gan Dywysogion Gwynedd yn y canoloesodd a phlasdy Tuduraidd prin. Neu beth am ddarn o hanes sy’n wirioneddol hynafol? Dringwch i ben ein bryngeiri Celtaidd neu ewch i grombil y ddaear i ymweld â mwynglawdd copr cynhanesyddol unigryw.

Mae treftadaeth grefyddol gyfoethog ein heglwysi a’n capeli yn hawdd ei ddarganfod os dilynwch ein Teithiau Cysegredig – ac mae dewis o lwybrau tref hanesyddol difyr hefyd, mewn mannau megis Llandudno a Bae Colwyn.

Yn ein hamgueddfeydd a’n horielau gallwch weld amrywiaeth o eitemau: o gelf gyfoes flaengar i atgofion am yr Ail Ryfel Byd. Ac mae ein gerddi yn wirioneddol brydferth – mae Gardd Bodnant yn y gwanwyn neu’r haf yn gampwaith flodeuog.

Peth byw yw treftadaeth yn yr ardal hon. Mae ein hiaith, ein diwylliant a’n hanes yn cyfrannu at ‘ymdeimlad dwfn o le’ – dyma sy’n ein gwneud yn wahanol i gyrchfannau eraill.

Yn ogystal, gallwn gynnig nifer fawr o brofiadau unigryw. Dyma rai o’r pethau sydd wedi’u cynnwys yn yr adran Treftadaeth hon:

  • Hoff gyrchfan glan-môr Alys yng Ngwlad Hud (a Bill Bryson)
  • Y muriau tref canoloesol gorau i oroesi yn Ewrop
  • Rhostiroedd hudol, cyfriniol sy’n ysgogi ymdeimlad o berthyn
  • ‘Ffatri’ fwyeill o Oes y Cerrig
  • Atgofion am dywysogion Cymreig
  • Eglwys leiaf Prydain
  • Melin wlân eco-gyfeillgar a yrrir gan ynni dwr

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.