To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Y Gymraeg A’i Diwylliant

Yn gryno. Ystyr geiriau? Datgelwn y cyfan.

Gallwn ddysgu llawer o’r Gymraeg. Ystyr Abergele, er enghraifft, yw ceg Afon Gele. Ystyr ‘llan’ yw darn o dir o amgylch eglwys, neu’r eglwys ei hun (ac mae sawl enw lle yn dechrau gyda ‘Llan’ i’w darganfod yma). A phan welwch y gair ‘llyn’ ar y map yna byddwch yn gwybod eich bod yn agos at ddwr.

Ond yn bwysicach na hyn, mae’r Gymraeg yn taflu goleuni ar ein diwylliant a’n ffordd o fyw. Byddwch yn clywed y Gymraeg yn cael ei siarad yn yr ardal hon, yn enwedig yn yr ardaloedd gwledig. Mae’r iaith yn cyfoethogi ein profiad o deithio, gan ategu at yr ymdeimlad o le gwahanol ac unigryw.

Mae’r ymdeimlad hwn o le – neu naws am le –  yn amlwg iawn ar rostiroedd Mynydd Hiraethog, ucheldir eang o wair tuswog, grug a choedwigoedd a saif ar un ochr i Ddyffryn Conwy. Yma, mae mwy na thri-chwarter y trigolion yn siarad Cymraeg.

Os ydych am ddysgu mwy am yr ardal, edrychwch ar enw’r lle. Gall enwau lleoedd ddisgrifio nodweddion – a hyd yn oed straeon neu bobl – a chanddynt gysylltiad â’r ardal.

Mae’r iaith Frythoneg – iaith yr oeddem oll yn ei siarad ers talwm a’r iaith y tarddodd y Gymraeg ohoni – hefyd wedi cael dylanwad ar enwau lleoedd. A wyddoch chi fod yr enw ‘Dover’ yn tarddu o’r gair Cymraeg ‘dwr’?

Croeso i Gymru – Welcome to Wales.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.