To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Teithiau Cysegredig

Yn gryno. Drysau annisgwyl i’n gorffennol.

Pwy ddywedodd mai cestyll yw hanfod pob hanes? Mae eglwysi a chapeli Conwy wledig yr un mor ddiddorol – cyn belled â’ch bod yn gwybod ble i chwilio.

Dyma ogoniant prosiect Drysau Cysegredig. Mae’r prosiect yn cynnwys cyfres o deithiau i eglwysi a chapeli gan gyflwyno miloedd o flynyddoedd o hanes a threftadaeth. Un elfen o’r stori yn unig yw crefydd. Trwy ddilyn teithiau’r Drysau Cysegredig gallwn ddysgu am ddynion drwg yn ogystal â dynion sanctaidd, pendefigion yn ogystal â phererinion, lladron yn ogystal â llenorion.

Mae pedair taith wedi’u lleoli yng Nghonwy wledig – Hiraethog Gysegredig, Eryri Gysegredig, Teyrnas Gysegredig a Thirwedd Gysegredig – maen nhw wedi’u cyflwyno mewn pedwar clwstwr twt er mwyn i chi eu darganfod yn hawdd mewn car neu ar hyd llwybrau cerdded dynodedig.

Beth sy’n cael ei ddatgelu? Byddech yn synnu. Mae yma eglwys hardd a ysbrydolodd y bardd William Wordsworth, er enghraifft. Cysylltir disgynyddion un o Arlywyddion America ag eglwys arall. Mae draig chwedlonol yn cuddio yn nhrawstiau un eglwys. A cheir llawer iawn o atgofion am Dywysogion Gwynedd, yr arweinwyr dylanwadol canoloesol.

Yn ychwanegol, mae’r teithiau yn eich arwain drwy dirlun prydferth cuddiedig i drefi a phentrefi anghysbell na fyddech efallai wedi ystyried ymweld â nhw. Dechreuwch eich taith gan lawrlwytho teithiau’r Drysau Cysegredig.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.