To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Pobl A Llefydd

Yn gryno. O dywysogion Cymreig i Asiant 007, o Monty Python i Alys yng Ngwlad Hud.

Does wybod pwy y dewch ar eu traws yn yr ardal hon. Mae’r actor Timothy Dalton, a oedd yn chwarae rhan James Bond yn The Living Daylights a Licence to Thrill, yn hannu o Fae Colwyn. Un arall o frodorion y dref yw Terry Jones, seren Monty Python a llywydd Theatr Colwyn. Ni allwn honni i Alys yng Ngwlad Hud ddiflannu i lawr twll cwningen yn Llandudno, ond fe wnaeth Alice Liddell, a ysbrydolodd y cymeriad, dreulio ei gwyliau yma fel plentyn – dilynwch Llwybr Alys i ddarganfod mwy am y stori ryfeddol.

Mae gennym ein cysylltiadau brenhinol eu hunain hefyd. Ganwyd Llywelyn Fawr, Tywysog Gwynedd ym mhentref fynyddig Dolwyddelan yn y canoloesodd. Gallwch ymweld â’r castell a gododd Llywelyn ar y grib uchel uwchlaw’r pentref yn y 13eg ganrif. Yn ôl haneswyr, roedd y cymeriad dylanwadol hwn hefyd yn haeddu’r teitl Tywysog Cymru, er na hawliodd ef erioed. Gallwch weld arwydd o’r parch mawr oedd ato yn y fedd-gist garreg addurniedig hardd a luniwyd ar ei gyfer, ac sy’n gorwedd heddiw yn Eglwys Sant Grwst, Llanrwst.

Mae gan Lanrwst mwy o gysylltiadau enwog. Priodolir y bont garreg hardd, sydd yn dal i gael ei defnyddio, i’r pensaer enwog Inigo Jones (1573–1652).

Un arall o linach bonheddig Cymreig oedd y Tywysog Madog, yr anturiaethwr yr honnir iddo ddarganfod America ar ôl hwylio o Landrillo-yn-Rhos ym 1170. Os yw’r hanes yn wir, fe gyrhaeddodd 322 o flynyddoedd cyn Christopher Columbus.

Ac efallai na fyddai Cymru heddiw yr un fath heb yr Esgob William Morgan (1545–1604), a anwyd mewn ffermdy carreg di-nod ger Penmachno. Ef oedd yn gyfrifol am gyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg, gan sicrhau dyfodol i’r iaith. Mae ei gartref, Ty Mawr Wybrnant, bellach yng ngofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yn gofadail i ysbryd ei oes a’i gyflawniad aruthrol.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.