To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Amgueddfeydd Ac Orielau

Yn gryno. Celf a’r cynfyd, brwydrau a brethyn.

Iawn, mae’n rhaid cyfaddef ei bod yn bwrw glaw yma weithiau. Ond does dim angen aros am dywydd gwlyb i fwynhau ein hamgueddfeydd a’n horielau. Ac mae yma ddewis eang. Beth am ddechrau yn MOSTYN, prif oriel gelf gyfoes Cymru. Mae’r oriel wedi mynd o nerth i nerth ers iddi gael ei ehangu rai blynyddoedd yn ôl pan ymgorfforwyd yr hen adeilad yn yr estyniad newydd – cynllun pensaernïol trawiadol sy’n ddarn o waith celf ynddo’i hun. Mae Amgueddfa Llandudno yn dilyn llwybr mwy traddodiadol, gan gynnig arddangosfeydd yn ymdrin ag eitemau o’r cyfnod cynhanesyddol i weithgareddau hamdden a phrofiadau rhyfel y dref. Mae amgueddfa The Home Front Experience, yn canolbwyntio’n gyfan gwbl ar fywyd y ffrynt cartref ym Mhrydain yn ystod yr Ail Ryfel Byd, ac yn cynnwys siopau o’r cyfnod, ystafelloedd a golygfeydd.

I weld mwy o weithiau celf ewch i’r Academi Frenhinol Gymreig, Conwy. Lleolir yr oriel mewn hen gapel ac mae’n canolbwyntio ar weithiau artistiaid sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru. Cofiwch ymweld â Chanolfan Croeso Conwy hefyd, oherwydd yn ogystal â chynnig gwybodaeth am yr ardal, mae’r adeilad yn gartref i arddangosfa Tywysogion Gwynedd sy’n adrodd hanes arweinwyr canoloesol brodorol Cymru.

Treftadaeth ddiwydiannol sydd dan sylw yn Amgueddfa Penmaenmawr – ac yn ogystal â dysgu am hanes chwarelyddol y pentref yn y 19eg ganrif, gallwch ddarganfod mwy am y ‘ffatri’ fwyeill gynhanesyddol anhygoel a leolid gerllaw.

Mae Melin Wlân Trefriw yn llawer mwy nag amgueddfa, oherwydd mae’r felin yn dal i weithio 150 o flynyddoedd ers ei sefydlu. Ond yn ogystal ag ymweld â’r felin ei hun, mae Amgueddfa’r Felin ar agor i’r cyhoedd ac yn le gwych i ddysgu mwy am hanes y diwydiant gwlân.

I ddarganfod mwy am fywyd yn y Gymru wledig ewch i Amgueddfa Syr Henry Jones yn Llangernyw ar Fynydd Hiraethog. Mae’r amgueddfa yn coffáu cyflawniadau yr athronydd a’r addysgwr disglair o’r 19eg ganrif na anghofiodd ei wreiddiau a’i bentref genedigol.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.