To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Lleoedd i ymweld yng Ngogledd Cymru

Lleoedd i ymweld yng Ngogledd Cymru

Melin Wlân Trefriw

Treftadaeth Ddiwydiannol

Yn gryno. Cerrig, copr, gwlân a chludiant 

Nid yw diwydiant wedi’i gyfyngu i’r Chwyldro Diwydiannol a weddnewidiodd Prydain yn ystod y 18fed a’r 19eg ganrif. Roeddem yn brysur yn cynhyrchu pethau ymhell cyn hynny.

Yn y bryniau uwchben Penmaenmawr gallwch ddarganfod olion ‘ffatri’gynhyrchu bwyeill o’r Oesoedd Cerrig. Mae’n rhaid fod y llyfr archebion yn llawn gan fod bwyeill o Benmaenmawr wedi’u darganfod ym mhob rhan o Brydain.

A allwch chi ddychmygu sut fath o fywyd a gafodd y mwynwyr a fu’n defnyddio dim ond arfau esgyrn a cherrig i gloddio o dan y ddaear? Gallwch ryfeddu at eu llwyddiannau – a phryderu ynghylch eu hamodau gwaith – ym Mwyngloddiau’r Gogarth, Llandudno, lle bu mwynwyr copr o’r Oes Efydd yn gweithio mewn gloddfa danddaearol, y mwyaf i’w darganfod yn y byd, yn ôl pob tebyg.

Yn fwy diweddar, diolch i gyflenwadau digonol o wlân a dwr, sefydlwyd diwydiant gwehyddu llwyddiannus yn Nhrefriw. Mae’r felin wlân, a agorwyd yng nghanol y 19eg ganrif, yn dal i ffynnu. Mae swn y peiriannau i’w clywed o hyd yn cynhyrchu brethyn cartref Cymreig traddodiadol. Ac mae’r felin yn dal i ddefnyddio ynni dwr i yrru’r peiriannau.

Gwelwyd chwyldro ym maes cludiant hefyd. Mae’n anodd iawn dychmygu heddiw, yn oes awyrennau Easyjet a Ryanair, sut brofiad fyddai teithio ar goets fawr am ddyddiau cyn cyrraedd pen eich taith. Ond yn raddol, bu gwelliant yn safon y ffyrdd.

Thomas Telford, peiriannydd mawr Oes Victoria, oedd yn gyfrifol am ddatblygu ffordd yr A5 rhwng Llundain a phorthladd Caergybi ar Fôr Iwerddon. A beth oedd ei ateb i groesi Afon Conwy ym 1826? Wel, codi pont grog hardd, a adeiladwyd mewn arddull sy’n cydweddu â’r castell. Y bont oedd y brif groesfan dros yr afon hyd 1956. Mae’r bont a’r tolldy bellach yng ngofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.