To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Safleoedd Hanesyddol A Gerddi

Yn gryno. Cerrig hynafol, mannau gwyrdd.

Pa fath o hanes sydd at eich dant? Hanes dirgel neu guddiedig? Hanes sy’n dathlu mawredd a cherrig milltir pwysig? Gallwn gynnig y cyfan, o gylchoedd cerrig llawn awyrgylch a luniwyd yn y cyfnod cynhanesyddol i gestyll canoloesol sydd ymhlith y gorau yn y byd.

Bydd yn rhaid i chi chwilota am y math cyntaf – ond dyna hanner yr hwyl. Beth am ddechrau ar rostiroedd unig Mynydd Hiraethog a dilyn y Daith Archaeolegol o lannau Llyn Brenig i ddarganfod safleoedd cuddiedig megis gwersyll o’r Oes Cerrig a siambr gladdu o’r Oes Efydd.

Ar bentir y Gogarth, fry uwchben tref Llandudno, gallwch weld golygfeydd rhyfeddol o dan y ddaear yn ogystal ag ar yr wyneb. Mae archaeolegwyr wedi darganfod yr hyn a dybir yw mwynglawdd copr cynhanesyddol mwyaf y byd – byddwch yn barod i weld rhyfeddodau ar eich taith danddaearol. Mae Llandudno ei hun yn agoriad llygad hefyd. Mae’r dref yn bictiwr o berffeithrwydd wrth ddwyn i gof pensaernïaeth ac awyrgylch oes Victoria.

Ar gopaon rhai o fryniau’r ardal saif olion bryngeiri a godwyd gan y Celtiaid a phobl Oes yr Haearn.   Nodweddion amlwg eraill ar y tirlun yw’r cestyll, rydym yn arbenigo ynddynt. Mae’r rhain yn amrywio o geiri mynyddig cadarn megis Castell Dolwyddelan i Gastell Conwy, sy’n Safle Treftadaeth y Byd. 

Mae llawer mwy i Gonwy na hyn. Y castell yw dechrau eich taith hanesyddol epig sy’n cynnwys muriau’r dref a pherlau canoloesol megis Ty Aberconwy a Phlas Mawr – heb anghofio Pont Grog gastellog ysblennydd Thomas Telford.

I lawr y dyffryn yn Llanrwst saif math gwahanol iawn o gastell. Mae Castell Gwydir yn enghraifft wych – a phrin – o blasdy Tuduraidd sy’n llawn awyrgylch y cyfnod ac yn gartref i ysbryd (a pheunod).

Mae gerddi Gwydir yn uchafbwynt arall. Rydym yn adnabyddus am ein mannau gwyrdd lluosog – ac un o’r mwyaf adnabyddus yw Gardd Bodnant, un o brif atyniadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n cyfuno ardaloedd ffurfiol perffaith â choedtir gwych. Gerllaw, mae Gerddi Dwr Conwy a Drysle Dyffryn Conwy hefyd yn atyniadau difyr. Ac fel pob cyrchfan glan-môr gwerth ei halen, mae Llandudno yn gartref i erddi arbennig megis Gerddi’r Fach, enillydd Gwobr glodfawr y Faner Werdd. Seren flodeuog arall yw tref Bae Colwyn, sydd wedi ennill gwobr Cymru yn ei Blodau am un mlynedd ar ddeg yn olynol.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.