To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Llwybrau Treftadaeth

Yn gryno. Dod i adnabod Llandudno, Llandrillo-yn-Rhos a Bae Colwyn.

Er mwyn eich arwain i’r cyfeiriad cywir rydym wedi creu tri llwybr tref arbennig.

Mae Llwybr Tref Llandudno yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth. Ar hyd y daith byddwch yn darganfod pam y mae tref Llandudno yn edrych fel ag y mae – y gyrchfan Fictoraidd berffaith – a sut y mae’r dref wedi llwyddo i gadw’i hymddangosiad gwreiddiol dros y blynyddoedd. Bydd cyfle hefyd i chi ddarganfod am gysylltiadau’r dref ag Alys yng Ngwlad Hud a dod o hyd i flwch llythyrau chwe-ochrog Fictoraidd sydd wedi llwyddo i oroesi, yn union fel y dref ei hun.

Saif pentref tawel Llandrillo-yn-Rhos y drws nesaf. Ond nid yw’r pentref yn rhy swil i ddangos ei ragoriaethau ar Lwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos sy’n cynnwys 26 lleoliad. Mae nifer o bethau annisgwyl i’w darganfod ar bob cam o’r daith gerdded hawdd hon. Ymhlith yr uchafbwyntiau mae Eglwys fechan Sant Trillo, tybir mai hon yw eglwys leiaf Prydain (does dim ond lle i chwech eistedd ynddi), hanes morwrol ar lan y môr a’r harbwr (yn cynnwys hanes Tywysog Madog yn darganfod America), Theatr Bypedau’r Harlequin ac – i fyny fry – bryngaer hynafol Bryn Euryn.

Mae Llwybr Treftadaeth Bae Colwyn hefyd yn eich arwain yn ôl i’r gorffennnol. Ar eich taith o amgylch 29 lleoliad gwahanol, bydd olion oes aur y dref fel cyrchfan wyliau brysur yn dod i’r amlwg ym mlaenau cain y siopau a’r adeiladau talcennog. Mae’n ddifyr iawn cymharu lluniau o’r dref ddoe â heddiw – edrychwch ar yr hen ffotograff yn llyfryn y llwybr o Dy Darluniau Princess, sydd bellach yn Dafarn Weatherspoons. Mae Theatr Colwyn yn dal i sefyll. Dywedir mai’r berl Fictoraidd hon, a adeiladwyd ym 1885, yw’r theatr hynaf sy’n dal ar agor yng Nghymru.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.