To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Castell Conwy a Muriau’r Dref

Yn gryno. Ni fu hi erioed mor hawdd i chi deithio’n ôl mewn amser. 

Mae Castell Conwy yn bwrw cysgod tywyll a bygythiol dros dref Conwy, a pha ryfedd. Pan adeiladwyd y gaer gan y Brenin Edward I ar ddiwedd y 13eg ganrif, y bwriad oedd dangos ei oruchafiaeth a chodi ofn – ac mae’r adeilad yn parhau i wneud hynny, gan gystadlu â thirlun garw Eryri wrth hawlio ein sylw.

A oes yna gastell arall yng Nghymru all ddwyn awyrgylch y canoloesoedd i gof cystal? Ddim yn ein barn ni. Ac rydym yn siwr y byddwch yn cytuno ar ôl i chi ddringo i ben y tyrau sy’n ymwthio o’r graig dywyll y codwyd hwy arni. Mae wyth ohonynt i gyd, yn cynnig golygfeydd godidog ar draws aber Afon Conwy ac i lawr i Gonwy ei hun, sydd fel tref degan yn swatio yng nghysgod y gaer.

Mae’n werth chweil cymryd golwg y tu mewn i’r castell hefyd. Er bod y nenfydau a’r toeau wedi’u dinistrio, mae’r ystafelloedd mewnol yn gymharol gyflawn, yn enwedig y Neuadd Fawr aruchel 40m/130troedfedd ac Ystafelloedd y Brenin.

Nid yw’n syndod bod Conwy yn cael ei ystyried ymhlith un o gestyll canoloesol gorau Ewrop. Mae’r castell ynghyd â muriau’r dref – gogoniant hanesyddol eithriadol arall Conwy, sy’n ymestyn am dri-chwarter milltir gan amgylchynu’r hen dref a’i strydoedd cul – yn Safle Treftadaeth y Byd. Caiff y muriau eu gwarchod gan ddim llai na 21 twr a thri phorth ac, fel yn achos y castell, maen nhw ymhlith y gorau o’u math yn Ewrop.

Y newyddion da yw fod y rhan helaethaf o’r muriau ar agor i’r cyhoedd, a gallwch gerdded y rhodfeydd a dilyn ôl traed ceidwaid y gorffennol.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.