To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Gŵyl Gerdded Trefriw

Ychwanegu Gŵyl Gerdded Trefriw i'ch Taith

Gŵyl

Gŵyl Gerdded Trefriw

Address/Location

Trefriw Village Hall
Main Road
Trefriw
Conwy
LL27 0JH

Contact

Ffôn: 07800 771450

Mae gan Ŵyl Gerdded Trefriw 2018 ddewis amrywiol o deithiau cerdded dros 3 diwrnod, o deithiau hamdden i lwybrau mwy heriol sy'n ymhyfrydu yn y golygfeydd bendigedig, y bywyd gwyllt ac yn hanes y rhan hon o Eryri.  Eleni bydd sawl taith i ddathlu Blwyddyn Môr Cymru, ac ar ddydd Sul byddwn yn gorffen gydag ein Ffair Gacennau enwog!

Beth sydd Gerllaw

 1. Arddangosiad Gwneud Carthen Gerpyn ym Melin Wlân Trefriw

  Arddangosiad Gwneud Carthen Gerpyn ym Melin Wlân Trefriw

  Ychwanegu Arddangosiad Gwneud Carthen Gerpyn ym Melin Wlân Trefriw i'ch Taith

  Ymunwch â ni ar gyfer ein harddangosfa gwneud carthen gerpyn i weld sut fedrwch...

  0.09 milltir i ffwrdd
 2. Arddangosiad Gwneud Carthen Gerpyn ym Melin Wlân Trefriw

  Arddangosiad Gwneud Carthen Gerpyn ym Melin Wlân Trefriw

  Ychwanegu Arddangosiad Gwneud Carthen Gerpyn ym Melin Wlân Trefriw i'ch Taith

  Ymunwch â ni ar gyfer ein harddangosfa gwneud carthen gerpyn i weld sut fedrwch...

  0.09 milltir i ffwrdd
 3. Arddangosiad Troelli â Llaw ym Melin Wlân Trefriw

  Arddangosiad Troelli â Llaw ym Melin Wlân Trefriw

  Ychwanegu Arddangosiad Troelli â Llaw ym Melin Wlân Trefriw i'ch Taith

  Ymunwch â ni ar gyfer ein harddangosfa troelli i weld sut mae cnu yn cael ei nyddu yn...

  0.09 milltir i ffwrdd
 4. Arddangosiad Troelli â Llaw ym Melin Wlân Trefriw

  Arddangosiad Troelli â Llaw ym Melin Wlân Trefriw

  Ychwanegu Arddangosiad Troelli â Llaw ym Melin Wlân Trefriw i'ch Taith

  Ymunwch â ni ar gyfer ein harddangosfa troelli i weld sut mae cnu yn cael ei nyddu yn...

  0.09 milltir i ffwrdd
 1. Drysau Agored

  Drysau Agored - Eglwys y Santes Fair, Trefriw

  Ychwanegu Drysau Agored - Eglwys y Santes Fair, Trefriw i'ch Taith

  Yn ôl y chwedl roedd Llywelyn Fawr wedi adeiladu eglwys i'w wraig Seisnig, Joan, ac mae...

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Drysau Agored

  Drysau Agored - Eglwys Sant Rhychwyn, Llanrhychwyn, Trefriw

  Ychwanegu Drysau Agored - Eglwys Sant Rhychwyn, Llanrhychwyn, Trefriw i'ch Taith

  Credir bod rhannau o Eglwys Sant Rhychwyn yn dyddio’n ôl i’r 11eg ganrif. Profwch yr...

  0.86 milltir i ffwrdd
 3. Gig Bandiau Teyrnged ar Afon Conwy 2018, Llanrwst

  Gig Bandiau Teyrnged ar Afon Conwy 2018, Llanrwst

  Ychwanegu Gig Bandiau Teyrnged ar Afon Conwy 2018, Llanrwst i'ch Taith

  Gig awyr agored gyda: The Oasis Experience, The Verve Experience, Stereosonics, Happy...

  1 milltir i ffwrdd
 4. Sioe Dân Gwyllt Llanrwst

  Sioe Dân Gwyllt Llanrwst

  Ychwanegu Sioe Dân Gwyllt Llanrwst i'ch Taith

  Sioe dân gwyllt flynyddol at elusen (yn cael eu cynnau am 7pm) gyda reidiau ffair a bwyd...

  1.23 milltir i ffwrdd
 5. Gŵyl Eryri, Llanrwst

  Gŵyl Eryri, Llanrwst

  Ychwanegu Gŵyl Eryri, Llanrwst i'ch Taith

  Diwrnodau o hwyl i'r teulu i gyd, llawn cerddoriaeth, chwaraeon a ffilm. Cymerwch ran neu...

  1.49 milltir i ffwrdd
 6. Llwybr Gwytnwch Eryri, Llanrwst

  Llwybr Gwytnwch Eryri, Llanrwst

  Ychwanegu Llwybr Gwytnwch Eryri, Llanrwst i'ch Taith

  Croeso i Lwybr Gwytnwch newydd sbon Eryri - rhan o Benwythnos Antur Gŵyl Eryri yn...

  1.49 milltir i ffwrdd
 7. Gala yn y Parc, Llanrwst

  Gala yn y Parc, Llanrwst

  Ychwanegu Gala yn y Parc, Llanrwst i'ch Taith

  Gorymdaith gymunedol a diwrnod llawn hwyl.

  1.49 milltir i ffwrdd
 8. Hanner Marathon Eryri, Llanrwst

  Hanner Marathon Eryri, Llanrwst

  Ychwanegu Hanner Marathon Eryri, Llanrwst i'ch Taith

  Hanner Marathon llawn golygfeydd ym mhrydferthwch Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru,...

  1.49 milltir i ffwrdd
 9. Triathlon Sbrint Llanrwst

  Triathlon Sbrint Llanrwst

  Ychwanegu Triathlon Sbrint Llanrwst i'ch Taith

  Mae Clwb Triathlon GOG yn cynnal Triathlon Sbrint Llanrwst sy’n cynnwys nofio 400 metr,...

  1.98 milltir i ffwrdd
 10. Sioe Cerrig, Cerrigydrudion

  Sioe Wledig Llanrwst

  Ychwanegu Sioe Wledig Llanrwst i'ch Taith

  Sioe amaethyddol wledig gyda gwartheg, defaid, ceffylau, ffwr a phlu, a bwyd a chrefftau...

  2.2 milltir i ffwrdd
 11. Drysau Agored

  Drysau Agored - Eglwys y Santes Fair, Dolgarrog

  Ychwanegu Drysau Agored - Eglwys y Santes Fair, Dolgarrog i'ch Taith

  Mae tu allan yr eglwys hon o’r 1970’au yn cuddio tu mewn unigryw a dengar. Mae yma...

  2.59 milltir i ffwrdd
 12. Drysau Agored

  Drysau Agored - Canolfan Gymuned Dolgarrog

  Ychwanegu Drysau Agored - Canolfan Gymuned Dolgarrog i'ch Taith

  Amgueddfa/arddangosfa i goffau Trychineb yr Argae 1925 a hanes y pentref.

  2.77 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.