To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Digwyddiadau yng Ngogledd Cymru

Digwyddiadau yng Ngogledd Cymru

Ffair Nadolig Llandudno

Digwyddiadau Allweddol

Mae llawer o bethau’n digwydd yn yr ardal hon. Digwyddiadau chwaraeon a threftadaeth, cychod, awyrennau a ralïau ceir rhyngwladol i enwi dim ond rhai.

Gemau rygbi ym Mae Colwyn, criced yn Llandrillo-yn-Rhos, hwylio yng Nghonwy a ralïo yng nghoedwigoedd Gogledd Cymru, ac eleni cynhelir un o uchafbwyntiau’r byd rasio ceir rhyngwladol, Rali GB Cymru, yng Nghonwy a Llandudno.

Mae Swae Fictoraidd Llandudno yn ddigwyddiad sy’n gweddu’n berffaith i’r gyrchfan glasurol hon. Ond nid sioe henffasiwn, diflas mohoni – mae’n llawn cyffro, yn enwedig pan fydd y Sioe Awyr yn cyrraedd y dref.

Mae’r Nadolig yn gyfnod arbennig hefyd, a chynhelir ffeiriau traddodiadol a dathliadau mewn mannau megis Llandudno a Betws-y-Coed.

Uchafbwyntiau

Carolau Nadolig Cymdeithas Alzheimer's Cymru, Llandudno

Carolau Nadolig Cymdeithas Alzheimer's Cymru, Llandudno

Ychwanegu Carolau Nadolig Cymdeithas Alzheimer's Cymru, Llandudno i'ch Taith

Ymunwch â ni am noson hudolus o garolau ac adloniant Nadoligaidd o'r safon uchaf, i...

Ffair Nadolig Penmaenmawr

Ffair Nadolig Penmaenmawr

Ychwanegu Ffair Nadolig Penmaenmawr i'ch Taith

Ymunwch â ni yn Ffair Nadolig Penmaenmawr ar gyfer stondinau anrhegion Nadolig,...

Swing, Swing, Swing! Cyngerdd gan Fand Swing Llandudno

Swing, Swing, Swing! Cyngerdd gan Fand Swing Llandudno

Ychwanegu Swing, Swing, Swing! Cyngerdd gan Fand Swing Llandudno i'ch Taith

Dewch draw i noson wych o swing yn Eglwys Gloddaeth, lle bydd Band Swing Llandudno’n...

Llandudno Christmas Parade

Gorymdaith y Nadolig Llandudno

Ychwanegu Gorymdaith y Nadolig Llandudno i'ch Taith

O 2.40pm bydd adloniant tymhorol amrywiol y tu allan i Neuadd y Dref. Am 4pm bydd yr...

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.