To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Digwyddiadau yng Ngogledd Cymru

Digwyddiadau yng Ngogledd Cymru

Ffair Nadolig Llandudno

Digwyddiadau Allweddol

Mae llawer o bethau’n digwydd yn yr ardal hon. Digwyddiadau chwaraeon a threftadaeth, cychod, awyrennau a ralïau ceir rhyngwladol i enwi dim ond rhai.

Gemau rygbi ym Mae Colwyn, criced yn Llandrillo-yn-Rhos, hwylio yng Nghonwy a ralïo yng nghoedwigoedd Gogledd Cymru, ac eleni cynhelir un o uchafbwyntiau’r byd rasio ceir rhyngwladol, Rali GB Cymru, yng Nghonwy a Llandudno.

Mae Swae Fictoraidd Llandudno yn ddigwyddiad sy’n gweddu’n berffaith i’r gyrchfan glasurol hon. Ond nid sioe henffasiwn, diflas mohoni – mae’n llawn cyffro, yn enwedig pan fydd y Sioe Awyr yn cyrraedd y dref.

Mae’r Nadolig yn gyfnod arbennig hefyd, a chynhelir ffeiriau traddodiadol a dathliadau mewn mannau megis Llandudno a Betws-y-Coed.

Uchafbwyntiau

Cyngerdd Dathlu Cymru, Llandudno

Cyngerdd Dathlu Cymru, Llandudno

Ychwanegu Cyngerdd Dathlu Cymru, Llandudno i'ch Taith

Yn dilyn llwyddiant y cyngerdd cyntaf yn 2017, mae'n bleser gan Hosbis Dewi Sant...

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad - Cymru v Ffrainc ym Mae Colwyn

Ychwanegu Pencampwriaeth y Chwe Gwlad - Cymru v Ffrainc ym Mae Colwyn i'ch Taith

Bydd talent rygbi gorau hemisffer y gogledd yn cael ei arddangos eto eleni yn...

Gŵyl 1940au Bae Colwyn

Gŵyl 1940au Bae Colwyn

Ychwanegu Gŵyl 1940au Bae Colwyn i'ch Taith

Yn ôl oherwydd galw poblogaidd, mae’r ŵyl hon yn ymwneud â chael llawer o hwyl a...

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad Dan 20 oed - Cymru v Yr Eidal ym Mae Colwyn

Ychwanegu Pencampwriaeth y Chwe Gwlad Dan 20 oed - Cymru v Yr Eidal ym Mae Colwyn i'ch Taith

Bydd talent rygbi gorau hemisffer y gogledd yn cael ei arddangos eto eleni yn...

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.