To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Digwyddiadau yng Ngogledd Cymru

Digwyddiadau yng Ngogledd Cymru

Ecstrafagansa Fictoraidd Llandudno - 4 i 6 Mai 2019

Digwyddiadau Allweddol

Mae llawer o bethau’n digwydd yn yr ardal hon. Digwyddiadau chwaraeon a threftadaeth, cychod, awyrennau a ralïau ceir rhyngwladol i enwi dim ond rhai.

Gemau rygbi ym Mae Colwyn, criced yn Llandrillo-yn-Rhos, hwylio yng Nghonwy a ralïo yng nghoedwigoedd Gogledd Cymru, ac eleni cynhelir un o uchafbwyntiau’r byd rasio ceir rhyngwladol, Rali GB Cymru, yng Nghonwy a Llandudno.

Mae Swae Fictoraidd Llandudno yn ddigwyddiad sy’n gweddu’n berffaith i’r gyrchfan glasurol hon. Ond nid sioe henffasiwn, diflas mohoni – mae’n llawn cyffro, yn enwedig pan fydd y Sioe Awyr yn cyrraedd y dref.

Mae’r Nadolig yn gyfnod arbennig hefyd, a chynhelir ffeiriau traddodiadol a dathliadau mewn mannau megis Llandudno a Betws-y-Coed.

Uchafbwyntiau

Taith ar Stemar Olwyn Waverley o Bier Llandudno

Taith ar Stemar Olwyn Waverley o Bier Llandudno

Ychwanegu Taith ar Stemar Olwyn Waverley o Bier Llandudno i'ch Taith

Dewch i ddarganfod arfordir Gogledd Cymru a Llandudno ar fwrdd Stemar Olwyn Waverley

Rali’r Tri Chastell, Llandudno

Rali’r Tri Chastell, Llandudno

Ychwanegu Rali’r Tri Chastell, Llandudno i'ch Taith

Bydd Rali’r Tri Chastell 2019 eto wedi’i lleoli yn nhref glan môr hardd Llandudno.

A Midsummer Night’s Dream yng Nghastell Conwy

Canapés yng Nghastell Conwy

Ychwanegu Canapés yng Nghastell Conwy i'ch Taith

Bydd Castell Conwy yn agor ei ddrysau y tu allan i oriau arferol ar gyfer taith VIP.

Diwrnod Prom Deganwy

Diwrnod Prom Deganwy

Ychwanegu Diwrnod Prom Deganwy i'ch Taith

Dewch draw i ymuno mewn diwrnod hwyliog i'r teulu gyda gweithgareddau, stondinau,...

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.