To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Tirweddau chwedlonol

Tirweddau chwedlonol

Capel Curig

Cymru 2017: Blwyddyn Chwedlau

Yn dilyn llwyddiant anhygoel ‘Blwyddyn Antur’ 2016 yng Nghymru, mae’r ffocws yn symud i’r byd chwedlonol. 2017 yw ‘Blwyddyn y Chwedlau’ yng Nghymru – ac mae digon i’w ddathlu, yn enwedig yn y rhan yma o’r byd. 

Mae Llandudno a’r Gorau o Ogledd Cymru yn paratoi ar gyfer amser prysur iawn. Ar wahân i’n tirluniau trawiadol mae gennym hanes a threftadaeth gyfoethog ac arbennig. Mae diwylliant a chelfyddyd yn ffynnu yma. Mae natur yn ffynnu. Mae gweithgareddau’n cyffroi.

Tywysogion Canoloesol ac yr Hetiwr Hurt

Mae ein profiadau chwedlonol i’w cael ym mhob siâp a maint.  Teithiwch yn ôl i ddyddiau Tywysogion Gwynedd, fe adawsant argraff fawr yn yr ardaloedd hyn. Dilynwch ôl troed unigolion chwedlonol megis Dafydd ap Siencyn (Robin Hood Cymru) yng Nghoed Gwydr ac Alys yng Ngwlad Hud yn Llandudno. Dysgwch fwy am yr Esgob enwog, William Morgan, sef y dyn cyntaf i gyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg, drwy ymweld  â’i fwthyn cyffredin wrth ymyl Penmachno.

Mae chwedlau newydd wrthi’n cael eu creu'r funud hon - cyfleoedd chwaraeon dŵr newydd yn  Surf Snowdonia yn Nyffryn Conwy, Porth Eirias a Bae Colwyn. 

Fe awn am dro i lan y môr

Gadewch i ni ddechrau yn Llandudno. Heb os nac oni bai, hi yw ‘brenhines’ cyrchfannau Cymru ac mae bob amser yn creu delweddau breuddwydiol o fywyd Fictoraidd. O ystyried y profiad ‘glan y môr’ clasurol,  be well ac yn wir yn fwy chwedlonol nac ymlwybro i ben y pier, yr hiraf yng Nghymru? 

Rydych yn siŵr o gwrdd â chymeriadau o Alys yng Ngwlad Hud o amgylch y promenâd a’r gerddi, sy’n adlewyrchu cysylltiadau’r gyrchfan â’r ffantasi Fictoraidd barhaus.  Ac ar bentir Y Gogarth mae cymysgfa unigryw o brydferthwch naturiol, bywyd gwyllt a’r diwydiant cynnar yn y mwynglawdd hynafol hynaf yn y byd y gwyddwn amdano.

Mae’r mynyddoedd yn galw...

Mae’r awyr agored yn galw hefyd. Mae cestyll byd enwog, tai a gerddi hanesyddol, ucheldiroedd enwog am eu gweithgareddau awyr agored i gyd dafliad carreg o Landudno.

Ewch i gerdded o Fetws-Y-Coed. I ddringo mynyddoedd o Gapel Curig. Ewch i archwilio rhosydd a llynnoedd Mynydd Hiraethog, ehangder hyfryd ond unig o grug a choedwig wedi’u gwasgaru o dan yr awyr fawr ac aneddiadau hynafol ar wasgar ym mhob man. , Ymlaciwch yn Nyffryn Conwy, o bosib yr ardal fwyaf gwyrdd yng Nghymru, ac yn gartref i Ardd Bodnant, un o drysorau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Llwybrau tref a chwedlau canoloesol

Daw chwedlau’r gorffennol yn fyw yng Nghastell Conwy, Safle Treftadaeth y Byd sydd â phresenoldeb dramatig a thywyll.  Mae tref Conwy ei hun wedi’i hamgylchynu gan waliau ers 13 ganrif a hi yw prif dref ganoloesol Cymru. Mae hanes i’w gael ym mhob twll a chornel, o’r ‘tŷ lleiaf’ rhyfedd ar y cei i’r Plas Mawr godidog (Y Tŷ Mawr) a adeiladwyd gan fasnachwr cyfoethog yr 16 ganrif.

Coedwig, dŵr a gweithgareddau gwyllt

Mae profiadau chwedlonol bythgofiadwy i’w cael drwy’r amser. Rhowch gynnig ar fod yn Tarzan yn y goedwig wrth ymyl Betws-y-Coed a mwynhau rhaffyrdd awyrol, gwifrau sip a phontydd awyr yn Zip World Fforest.  Rhowch gynnig ar syrffio yn Surf Snowdonia yn Nyffryn Conwy, lagŵn syrffio mewndirol cyntaf y byd. Yna ewch i drochi yn nŵr y môr go iawn a mwynhau pob math o chwaraeon dŵr o Borth Eirias ar lan môr adnewyddedig Bae Colwyn.

Digon i ddiddanu pawb

Mae Sw Mynydd Bae Colwyn, sy’n ffefryn gan deuluoedd, yn sw cadwraeth gofalgar. Mae Venue Cymru yn Llandudno, y ganolfan adloniant fwyaf yng Ngogledd Cymru, yn llwyfannu pob math o sioeau drwy gydol y flwyddyn.  I bawb sy’n hoff o fwyd mae cynnyrch lleol o’r radd flaenaf i’w gael yng Ngwledd Conwy a gynhelir bob mis Hydref.

A thrwy gydol y flwyddyn mae rhaglen yn llawn digwyddiadau, gan gynnwys y Twrnamaint yng Nghonwy ym mis Mehefin, digwyddiad ysblennydd ein Blwyddyn y Chwedlau.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.