Mae’r pantomeim poblogaidd Sleeping Beauty yn dod i Venue Cymru y Rhagfyr hwn! 60 mlynedd ar ôl y ffilm wreiddiol, bydd cast llawn sêr yn ail-greu’r stori hudolus trwy gerddoriaeth, comedi a digon o hwyl yr ŵyl!

Cyfarfod y cast...

Mynychodd ein Swyddog Marchnata, Jasmin Koffler, lansiad pantomeim yn Venue Cymru ym Mehefin 2019. Dyma'r hanes...

Sherrie Hewson

Sherrie Hewson

Bydd yr actores a’r bersonoliaeth teledu boblogaidd, Sherrie Hewson yn serennu yn y pantomeim eleni fel Nyrs Temple Savage. Nid yw Sherrie yn ddiarth i Landudno, ar ôl perfformio yn y sioe hynod lwyddiannus Benidorm Live, a ddaeth i Landudno ym mis Ebrill 2019. Mewn sesiwn holi ac ateb yn Venue Cymru, disgrifiodd Sherrie floedd y gynulleidfa ar ddiwedd bob sioe o Benidorm Live. Gan gyfaddef bod hyn wedi ei gwneud hi’n eithaf emosiynol, eglurodd Sherrie nad oedd hi wedi gweld llwyddiant fel y sioe hon ar hyd ei gyrfa, a'i bod wrth ei bodd gyda ffyddlondeb a chefnogaeth y dilynwyr. Mae hi’n gado y bydd y pantomeim eleni yn annog y gynulleidfa i gymeradwyo a bloeddio yn yr un modd.  

Ar ôl gweithio ym myd adloniant am dros 50 mlynedd, Benidorm Live yw un cynhyrchiad ymhlith nifer y mae Sherrie wedi serennu ynddo. Mae hi hefyd wedi chwarae rhannau yn Coronation Street, Emmerdale, Crossroads a’r sioeau Carry On, i enwi ond y rhai.

Bydd Sherrie yn preswylio yng Nghonwy am yr ail dro, a datgelodd bod ganddi nifer o gysylltiadau agos yn yr ardal. Mae ei brawd yn berchen ar y Tŷ Te poblogaidd Characters a’r Bwyty Hot Stone yn Llandudno, ac mae ei nith yn berchen y Lava Hot Stone Kitchen yng Nghonwy. Mae Sherrie yn agos iawn at ei theulu a bob amser yn byw yn agos at ei pherthnasau, yn arbennig ei merch. Felly ym mis Awst 2019, bydd Sherrie a’i merch a’i wyres yn symud i Ddeganwy i ymuno â gweddill ei pherthnasau.

Pan ofynnodd aelod o’r gynulleidfa iddi am ei hoff leoliad bwyd a diod yng Ngogledd Cymru, dywedodd Sherrie ei bod hi wrth ei bodd â’r Cottage Loaf a’i ffefryn yw’r Caffi a Bar yn Osbourne House gan ei fod yn westy mor hardd.

Nigel Ellacott

Nigel Ellacott

Yn serennu gyda Sherrie fel yr hen wraig eleni fydd Nigel Ellacott, a fydd yn perfformio rôl y Frenhines. Eleni fydd 45 mlynedd Nigel mewn pantomeim a’i bedwerydd tymor yn Venue Cymru - ei hoff theatr! Mae’n hynod gyffrous i berfformio gyda Sherrie unwaith eto, ar ôl perfformio gyda hi'n flaenorol yn Hull a Wolverhampton.

Mae stori ddiddorol tu ôl i un o wisgoedd trawiadol Nigel ar gyfer y sioe. Yn ystod y perfformiad, bydd Nigel yn gwisgo ffrog felen a oedd yn eiddo i Danny La Rue. Pan fu farw Danny, cafwyd arwerthiant mawr ac fe fynychodd Nigel. Prynodd y ffrog, a gafodd ei ddylunio gan Terry Parsons, yn yr arwerthiant, a bydd yn gwisgo’r ffrog ar gyfer ei rôl fel y frenhines yn Sleeping Beauty.

Cyn y pantomeim ym mis Rhagfyr, bydd Nigel yn dychwelyd i Landudno ym mis Hydref ar gyfer ei bantomeim teithiol. Bydd yn ymweld â 10 ysgol yn yr ardal leol, ac yn perfformio i tua 3000 o blant mewn wythnos. Mae’n debyg mai dyma’r tro cyntaf i nifer o blant ysgol brofi theatr fyw, felly mae’n gyffrous ar gyfer pawb sydd ynghlwm.

Mae Nigel wrth ei fodd a’i rôl fel y Frenhines yn Sleeping Beauty, oherwydd y tro olaf iddo berfformio’r rôl yn Llandudno gyda John Evans, cafodd "gymaint o hwyl". Mae Nigel wedi meistroli ei sgiliau colur, ac erbyn hyn yn gallu rhoi ei golur ymlaen mewn naw munud.  

Kieran Powell

Kieran Powell

Bydd un o brif dafleiswyr y byd, Kieran Powell, yn perfformio yn Llandudno am y tro cyntaf ym mis Rhagfyr. Y tymor hwn fydd ei ail berfformiad gyda Qdos Pantomimes. Bydd yn perfformio persona digrif Muddles, a bydd Kieran yn dod a'i ffraethineb, creadigrwydd a chomedi i'r rôl.

Mae Kieran wedi difyrru cynulleidfaoedd ar draws y byd gyda’i berfformiad tafleisio. Mae wedi perfformio mewn 101 o wledydd ac mae ganddo nifer o ddilynwyr. Mae ei brif gymeriad, Dave the Dinosaur, wedi denu dilynwyr yn fyd-eang gyda miliynau o ddilynwyr ar Dinstagram (Instagram Dinosoriaid) a thros 1m o wedi gwylio ar YouTubeosaurus.

Mae Kieran yn gwbl newydd i Landudno ac mae’n edrych ymlaen at gael Nigel a Sherrie yno i ddangos rhai o brif atyniadau a bwytai'r ardal iddo.

Gallwch archebu eich tocynnau ar gyfer y cynhyrchiad gwych o Sleeping Beauty yma.