To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Sunnycroft

Ychwanegu Sunnycroft i'ch Taith

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion

Llety i Westeion

Sunnycroft

Address/Location

4 Claremont Road
Llandudno
Conwy
LL30 2UF

Contact

Ffôn: 01492 876882

Mae Sunnycroft hanner ffordd rhwng Traeth y Gogledd a Phen Morfa, yn agos i’r holl fwynderau a’r rhodfa.

Mae gennym far trwyddedig a lolfa gyfforddus fawr. Mae dewis ar y fwydlen a byrddau ar wahân. Mae’r holl ystafelloedd yn en suite a’r rhan fwyaf ar y llawr cyntaf. Mae gennym ystafell wely ar gael ar y llawr isaf. Mae gan bob ystafell deledu ddigidol LCD, cloc radio, sychwr gwallt, cyfleusterau gwneud te a choffi a gwres canolog. Croeso i blant dros 8 oed. Maes parcio.
Sgôr hylendid bwyd - 5
Perchnogion Sue a David Carvey.

Opening Times

Opening (1 Maw 2018 - 31 Hyd 2018)

Graddau

 • 4 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion
4 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Beth sydd Gerllaw

 1. Southbourne Guest House, Llandudno

  Gwesty Bach Southbourne

  Ychwanegu Gwesty Bach Southbourne i'ch Taith

  Gwesty gwely a brecwast sydd wedi hen ennill ei blwyf, wedi'i redeg gan Margaret a...

  0.03 milltir i ffwrdd
 2. Oaklawn, Llandudno

  Oaklawn a Glascwm

  Ychwanegu Oaklawn a Glascwm i'ch Taith

  "Diolch am y croeso cynnes. Fe welwn ni chi’r flwyddyn nesaf".

  Wedi’u lleoli ar ffordd...

  0.03 milltir i ffwrdd
 3. Stoneleigh Guest House Llandudno

  Stoneleigh Guest House

  Ychwanegu Stoneleigh Guest House i'ch Taith

  Mae croeso cynnes a chyfeillgar yn eich aros yn Stoneleigh Wedi’i leoli yn ardal erddi...

  0.04 milltir i ffwrdd
 4. Bodeuron Guest House Llandudno

  Gwesty Bach Bodeuron

  Ychwanegu Gwesty Bach Bodeuron i'ch Taith

  Byddwch yn cael croeso cynnes yng Ngwesty Bach Bodeuron, adeilad ar wahân sy’n cael ei...

  0.09 milltir i ffwrdd
 1. Trewyn

  Trewyn

  Ychwanegu Trewyn i'ch Taith

  Rhandai cyfforddus, hunangynhwysol, gwobredig.
  Llawr cyntaf, dwy ystafell wely, gyda...

  0.1 milltir i ffwrdd
 2. Bryn Haf

  Bryn Haf

  Ychwanegu Bryn Haf i'ch Taith

  Lleoliad Canolog Da

  0.11 milltir i ffwrdd
 3. Oak Alyn

  Oak Alyn

  Ychwanegu Oak Alyn i'ch Taith

  Gwesty bach deniadol, tawel sy’n cael ei redeg gan deulu. Y mae ar y gwastad wrth ymyl...

  0.11 milltir i ffwrdd
 4. Acacia Apartments, Llandudno

  Rhandai Acacia (Deva yn flaenorol)

  Ychwanegu Rhandai Acacia (Deva yn flaenorol) i'ch Taith

  Mae’r rhandai hyfryd hyn wedi’u lleoli ar dir gwastad mewn lleoliad cyfleus ychydig...

  0.11 milltir i ffwrdd
 5. Buile Hill Llandudno

  Fflatiau Gwyliau Buile Hill

  Ychwanegu Fflatiau Gwyliau Buile Hill i'ch Taith

  Ardal breswyl dawel. Lleoliad canolog a gwastad, yn agos at siopau, gorsaf drenau a...

  0.12 milltir i ffwrdd
 6. Wedgwood Guest House, Llandudno

  Gwesty Wedgwood

  Ychwanegu Gwesty Wedgwood i'ch Taith

  Cewch wyliau cyfforddus yng ngwesty bach Wedgwood sy’n cael ei redeg gan deulu; mewn...

  0.12 milltir i ffwrdd
 7. Del Mar Llandudno

  Gwely a Brecwast Del Mar

  Ychwanegu Gwely a Brecwast Del Mar i'ch Taith

  Mae Ian a Shelly’n eich croesawu i Westy’r Del Mar. Wedi'i leoli ar un o strydoedd mwyaf...

  0.14 milltir i ffwrdd
 8. Apartments at Hamilton, Llandudno

  Rhandai yn yr Hamilton

  Ychwanegu Rhandai yn yr Hamilton i'ch Taith

  Lleoliad canolog gwych mewn ardal breswyl dawel gyda digon o fannau parcio yn ein maes...

  0.13 milltir i ffwrdd
 9. Shamrock Holiday Apartments, Llandudno

  Rhandai Gwyliau Shamrock

  Ychwanegu Rhandai Gwyliau Shamrock i'ch Taith

  Wedi’u lleoli ar rodfa dawel, yn wynebu’r haul, lleoliad canolog ar gyfer y Promenâd a’r...

  0.14 milltir i ffwrdd
 10. Apartments at St Tudno House

  Tŷ Sant Tudno

  Ychwanegu Tŷ Sant Tudno i'ch Taith

  Fflat celfydd cyfforddus ag offer ardderchog. Pecyn croeso mawr, tywelion, dillad gwely o...

  0.15 milltir i ffwrdd
 11. Nantlle Holiday Cottage

  Nantlle Holiday Cottage

  Ychwanegu Nantlle Holiday Cottage i'ch Taith

  Mae Nantlle’n fwthyn hyfryd, mewn ardal breswyl dawel, mewn lleoliad delfrydol yng...

  0.18 milltir i ffwrdd
 12. Dunoon Hotel

  Gwesty Dunoon

  Ychwanegu Gwesty Dunoon i'ch Taith

  Mae’r Dunoon, sydd wedi ennill sawl gwobr, yn meddu ar safbwynt hen ffasiwn o’r hyn y...

  0.24 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.