To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Oak Alyn

Ychwanegu Oak Alyn i'ch Taith

2 Sêr Croeso Cymru 2 Sêr Croeso Cymru 2 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion

Llety i Westeion

Oak Alyn

Address/Location

2 Deganwy Avenue
Llandudno
Conwy
LL30 2YB

Contact

Ffôn: 01492 860320

Gwesty bach deniadol, tawel sy’n cael ei redeg gan deulu. Y mae ar y gwastad wrth ymyl canol y dref rhwng Traeth y Gogledd a Phen Morfa.

Mae pob ystafell wely yn en suite gyda theledu lliw, cyfleusterau gwneud te/coffi, sychwr gwallt a gwres canolog. Gwasanaeth personol gyda bwyd cartref rhagorol. Mae dewis da ar y fwydlen. Byrddau ar wahân yn ein hystafell fwyta braf, gallwn baratoi bwyd yn ôl anghenion dietegol arbennig.

Mae lle parcio wedi ei neilltuo yn ein maes parcio preifat ar gyfer pob ystafell.

Hyn oll yn ogystal â phris gostyngedig os ydych yn aros am wythnos, dim gostyngiad i unigolion.

Cynigion arbennig ar gael yn y gwanwyn a’r hydref - holwch am fanylion.

Prisiau arbennig y tu allan i’r tymor prysur a phrydau nos ar gael.

Llyfryn a phecyn cynigion arbennig ar gael ar gais.

Pris gostyngedig i bensiynwyr.

Ystafell wely en suite newydd ei hadnewyddu ar y llawr isaf.

Ystafell deulu fawr ag iddi welyau bync.

Sgôr 5 Hylendid Bwyd 2016.

Opening Times

Opening (1 Chwef 2018 - 30 Tach 2018)

Graddau

 • 2 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion
2 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedgwood Guest House, Llandudno

  Gwesty Wedgwood

  Ychwanegu Gwesty Wedgwood i'ch Taith

  Cewch wyliau cyfforddus yng ngwesty bach Wedgwood sy’n cael ei redeg gan deulu; mewn...

  0.01 milltir i ffwrdd
 2. Del Mar Llandudno

  Gwely a Brecwast Del Mar

  Ychwanegu Gwely a Brecwast Del Mar i'ch Taith

  Mae Ian a Shelly’n eich croesawu i Westy’r Del Mar. Wedi'i leoli ar un o strydoedd mwyaf...

  0.03 milltir i ffwrdd
 3. Shamrock Holiday Apartments, Llandudno

  Rhandai Gwyliau Shamrock

  Ychwanegu Rhandai Gwyliau Shamrock i'ch Taith

  Wedi’u lleoli ar rodfa dawel, yn wynebu’r haul, lleoliad canolog ar gyfer y Promenâd a’r...

  0.03 milltir i ffwrdd
 4. Apartments at St Tudno House

  Tŷ Sant Tudno

  Ychwanegu Tŷ Sant Tudno i'ch Taith

  Fflat celfydd cyfforddus ag offer ardderchog. Pecyn croeso mawr, tywelion, dillad gwely o...

  0.04 milltir i ffwrdd
 1. Bodeuron Guest House Llandudno

  Gwesty Bach Bodeuron

  Ychwanegu Gwesty Bach Bodeuron i'ch Taith

  Byddwch yn cael croeso cynnes yng Ngwesty Bach Bodeuron, adeilad ar wahân sy’n cael ei...

  0.05 milltir i ffwrdd
 2. Trewyn

  Trewyn

  Ychwanegu Trewyn i'ch Taith

  Rhandai cyfforddus, hunangynhwysol, gwobredig.
  Llawr cyntaf, dwy ystafell wely, gyda...

  0.08 milltir i ffwrdd
 3. Southbourne Guest House, Llandudno

  Gwesty Bach Southbourne

  Ychwanegu Gwesty Bach Southbourne i'ch Taith

  Gwesty gwely a brecwast sydd wedi hen ennill ei blwyf, wedi'i redeg gan Margaret a...

  0.11 milltir i ffwrdd
 4. Sunnycroft

  Sunnycroft

  Ychwanegu Sunnycroft i'ch Taith

  Mae Sunnycroft hanner ffordd rhwng Traeth y Gogledd a Phen Morfa, yn agos i’r holl...

  0.11 milltir i ffwrdd
 5. Stoneleigh Guest House Llandudno

  Stoneleigh Guest House

  Ychwanegu Stoneleigh Guest House i'ch Taith

  Mae croeso cynnes a chyfeillgar yn eich aros yn Stoneleigh Wedi’i leoli yn ardal erddi...

  0.12 milltir i ffwrdd
 6. Dunoon Hotel

  Gwesty Dunoon

  Ychwanegu Gwesty Dunoon i'ch Taith

  Mae’r Dunoon, sydd wedi ennill sawl gwobr, yn meddu ar safbwynt hen ffasiwn o’r hyn y...

  0.13 milltir i ffwrdd
 7. Oaklawn, Llandudno

  Oaklawn a Glascwm

  Ychwanegu Oaklawn a Glascwm i'ch Taith

  "Diolch am y croeso cynnes. Fe welwn ni chi’r flwyddyn nesaf".

  Wedi’u lleoli ar ffordd...

  0.13 milltir i ffwrdd
 8. Gwesty Bach Glenthorne

  Gwesty Bach Glenthorne

  Ychwanegu Gwesty Bach Glenthorne i'ch Taith

  Cewch groeso cynnes a chyfeillgar yn y Glenthorne. Mewn lleoliad tawel, ar y gwastad, o...

  0.17 milltir i ffwrdd
 9. Buile Hill Llandudno

  Fflatiau Gwyliau Buile Hill

  Ychwanegu Fflatiau Gwyliau Buile Hill i'ch Taith

  Ardal breswyl dawel. Lleoliad canolog a gwastad, yn agos at siopau, gorsaf drenau a...

  0.19 milltir i ffwrdd
 10. The Epperstone Llandudno

  The Epperstone

  Ychwanegu The Epperstone i'ch Taith

  Mae croeso cynnes yn aros amdanoch yn y sefydliad ar wahân traddodiadol hwn, sy’n cynnwys...

  0.2 milltir i ffwrdd
 11. Bryn Derwen Guest House, Llandudno

  Bryn Derwen

  Ychwanegu Bryn Derwen i'ch Taith

  Os ydych eisiau aros yn un o westai bach gorau Llandudno, yna Bryn Derwen yw’r lle i chi....

  0.22 milltir i ffwrdd
 12. Bryn Haf

  Bryn Haf

  Ychwanegu Bryn Haf i'ch Taith

  Lleoliad Canolog Da

  0.21 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.