To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Snowdonia East

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 60

 1. Gwesty Stoneleigh

  Ychwanegu Gwesty Stoneleigh i'ch Taith

  Gwesty Stoneleigh

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru

  Math

  Gwesty Bach

  Llandudno

 2. Frosty Towers

  Ychwanegu Frosty Towers i'ch Taith

  Frosty Towers

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Gwely a Brecwast

  Math

  Llety i Westeion

  Llandudno

  Croeso i’n llety wrth y môr. Cafodd ei ailwampio yn gyfan gwbl yn 2018.

  Pris

  Amcanbriso £30.00i£45.00 Y person (yn cynnwys brecwast)
 3. Lyons Pendyffryn Country Club

  Ychwanegu Parc Carafanau Lyons Pendyffryn Hall i'ch Taith

  Parc Carafanau Lyons Pendyffryn Hall

  Math

  Safle Gwersylla a Charafanio

  Dwygyfylchi

  Wedi’i leoli rhwng Dyffryn Conwy a’r pentref Edwardaidd Penmaenmawr, mae Clwb Gwledig a Pharc Carafanau Pendyffryn Hall yn barc cartref gwyliau byw gyda man pebyll a charafannau teithiol ar wahân. Mae’r parc o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, a gall gwesteion ymlacio a mwynhau'r golygfeydd panoramig…

  Pris

  Amcanbris£26.00 fesul llain (2 o bobl)
 4. Sunrise Apartments

  Ychwanegu Sunrise Apartments i'ch Taith

  Sunrise Apartments

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Mae Sunrise Holiday Apartments wedi’u lleoli’n ganolig rhwng y ddwy lan, yn gwynebu’r Gogarth a Gerddi Haulfre.

  Pris

  Amcanbriso £300.00i£420.00 Fesul uned yr wythnos
 5. Tŷ Mair

  Ychwanegu Tŷ Mair i'ch Taith

  Tŷ Mair

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  A comfortably furnished 3 bedroom house, sleeping 5.

  Pris

  Amcanbriso £475.00i£700.00 Fesul uned yr wythnos
 6. Stay Llandudno

  Ychwanegu Stay Llandudno i'ch Taith

  Stay Llandudno

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Mae’r bwthyn clyd a thraddodiadol hwn wedi’i leoli mewn ardal dawel o’r dref. Yn agos i’r pier, traeth, promenâd, siopau a bwytai da.

  Pris

  Amcanbriso £450.00i£750.00 Fesul uned yr wythnos
 7. Bodysgallen Hall & Spa

  Ychwanegu Bodysgallen Hall & Spa i'ch Taith

  Bodysgallen Hall & Spa

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Coch AA 4 Sêr Coch AA 4 Sêr Coch AA 4 Sêr Coch AA 4 Sêr Coch AA Gwesty Gwledig

  Math

  Gwesty Gwledig

  Llandudno

  Mae’r Neuadd Gradd 1 restredig hon o’r 17eg ganrif mewn lleoliad trawiadol, gan edrych dros Gastell Conwy, ac wedi’i hamgylchynu gyda dros 200 acer o barcdir, coetir a gerddi gwobredig.

  Pris

  Amcanbriso £95.00i£235.00 Y person (yn cynnwys brecwast)
 8. Nantlle Holiday Cottage

  Ychwanegu Nantlle Holiday Cottage i'ch Taith

  Nantlle Holiday Cottage

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Mae Nantlle’n fwthyn hyfryd, mewn ardal breswyl dawel, mewn lleoliad delfrydol yng nghanol Llandudno.

  Pris

  Amcanbris£550.00 Fesul uned yr wythnos
 9. Cosy Cottage

  Ychwanegu Cosy Cottage i'ch Taith

  Cosy Cottage

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Yn llawn cyfleusterau, wedi’i addurno’n chwaethus ac yn daclus, dyma fwthyn dwy ystafell wely gyda llosgwr logiau, lleoliad tawel ar y Gogarth gyda golygfeydd prydferth. Digon o le i barcio ar y stryd. 10 munud i ffwrdd o’r dre ar droed.

  Pris

  Amcanbris£380.00 Fesul uned yr wythnos
 10. Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  Ychwanegu Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru i'ch Taith

  Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  3-5 Sêr Croeso Cymru 3– 53-5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Conwy

  Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn, Eryri, Betws-y-Coed a Phen Llŷn.

  Pris

  Amcanbriso £330.00i£2,475.00 Fesul uned yr wythnos
 11. Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  Ychwanegu Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru i'ch Taith

  Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  3-5 Sêr Croeso Cymru 3– 53-5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Conwy

  Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn, Eryri, Betws-y-Coed a Phen Llŷn.

  Pris

  Amcanbriso £330.00i£2,475.00 Fesul uned yr wythnos
 12. Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  Ychwanegu Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru i'ch Taith

  Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  3-5 Sêr Croeso Cymru 3– 53-5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Conwy

  Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn, Eryri, Betws-y-Coed a Phen Llŷn.

  Pris

  Amcanbriso £330.00i£2,475.00 Fesul uned yr wythnos
 13. Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  Ychwanegu Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru i'ch Taith

  Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  3-5 Sêr Croeso Cymru 3– 53-5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Conwy

  Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn, Eryri, Betws-y-Coed a Phen Llŷn.

  Pris

  Amcanbriso £330.00i£2,475.00 Fesul uned yr wythnos
 14. Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  Ychwanegu Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru i'ch Taith

  Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  3-5 Sêr Croeso Cymru 3– 53-5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Conwy

  Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn, Eryri, Betws-y-Coed a Phen Llŷn.

  Pris

  Amcanbriso £330.00i£2,475.00 Fesul uned yr wythnos
 15. Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  Ychwanegu Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru i'ch Taith

  Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  3-5 Sêr Croeso Cymru 3– 53-5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Conwy

  Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn, Eryri, Betws-y-Coed a Phen Llŷn.

  Pris

  Amcanbriso £330.00i£2,475.00 Fesul uned yr wythnos
 16. Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  Ychwanegu Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru i'ch Taith

  Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  3-5 Sêr Croeso Cymru 3– 53-5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Conwy

  Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn, Eryri, Betws-y-Coed a Phen Llŷn.

  Pris

  Amcanbriso £330.00i£2,475.00 Fesul uned yr wythnos
 17. Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  Ychwanegu Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru i'ch Taith

  Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  3-5 Sêr Croeso Cymru 3– 53-5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Conwy

  Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn, Eryri, Betws-y-Coed a Phen Llŷn.

  Pris

  Amcanbriso £330.00i£2,475.00 Fesul uned yr wythnos
 18. Apartments at St Tudno House

  Ychwanegu Tŷ Sant Tudno i'ch Taith

  Tŷ Sant Tudno

  2 Sêr Croeso Cymru 2 Sêr Croeso Cymru 2 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  17 Deganwy Avenue, Llandudno

  Fflat celfydd cyfforddus ag offer ardderchog. Pecyn croeso mawr, tywelion, dillad gwely o ansawdd a llawer o bethau ychwanegol. Dim costau ychwanegol.

  Pris

  Amcanbris£350.00 Fesul uned yr wythnos
 19. Four Saints - Brig-y-Don Hotel

  Ychwanegu Four Saints Brig-y-Don Hotel i'ch Taith

  Four Saints Brig-y-Don Hotel

  Yn Aros am Radd Yn Aros am Radd

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  Mae Gwesty Four Saints Brig-y-Don wedi’i leoli mewn man nodweddiadol o Landudno.

  Pris

  Amcanbriso £30.00i£50.00 Y person (yn cynnwys brecwast)
 20. Sunset Cottage Llandudno

  Ychwanegu Sunset Cottage i'ch Taith

  Sunset Cottage

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Tŷ dwy ystafell wely chwaethus ac ardderchog, tri munud ar droed o draeth Pen Morfa a deng munud o ganol tref Llandudno.
  Gyda dau gwrs golff o fewn deng munud a Pharc Cenedlaethol Eryri ac Ynys Môn o fewn hanner awr, mae Llandudno’n gyrchfan ddelfrydol ar gyfer gwyliau golff a cherdded.

  Pris

  Amcanbriso £245.00i£480.00 Fesul uned yr wythnos
 21. Imperial Hotel

  Ychwanegu Gwesty’r Imperial i'ch Taith

  Gwesty’r Imperial

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA Gwesty

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

  Pris

  Amcanbriso £62.50i£87.50 Y person (yn cynnwys brecwast)
 22. Osborne House Hotel Llandudno

  Ychwanegu Osborne House i'ch Taith

  Osborne House

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Gwesty Tŷ Tref

  Math

  Gwesty Tŷ Tref

  Llandudno

  Gwesty bwtîc moethus wedi'i leoli ar y promenâd, gyda golygfeydd gogoneddus o'r môr.

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£100.00 Y person (yn cynnwys brecwast)
 23. St George's Hotel, Llandudno

  Ychwanegu Gwesty St George i'ch Taith

  Gwesty St George

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA Gwesty

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  St George yw gwesty moethus Llandudno sydd ar lan y môr. Mae ganddo 75 o ystafelloedd gwely gyda system awyru ac mae gan nifer ohonynt falconi a golygfeydd arbennig o’r môr. Mae ein bwyty sydd wedi ennill Rhoséd yr AA yn defnyddio’r cynnyrch Cymreig.

  Pris

  Amcanbriso £55.00i£77.50 Y person (yn cynnwys brecwast)
 24. St Tudno Hotel

  Ychwanegu Gwesty a Bwyty St Tudno i'ch Taith

  Gwesty a Bwyty St Tudno

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Gwesty

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  Mae croeso cynnes ac awyrgylch cyfeillgar yn aros amdanoch yng Ngwesty St Tudno

  Pris

  Amcanbriso £35.00i£115.00 Y person (yn cynnwys brecwast)
 25. Bryn Derwen Guest House, Llandudno

  Ychwanegu Bryn Derwen i'ch Taith

  Bryn Derwen

  5 Sêr AA 5 Sêr AA 5 Sêr AA 5 Sêr AA 5 Sêr AA 5 Sêr AA Gwely a Brecwast

  Math

  Gwely a Brecwast

  Llandudno

  Os ydych eisiau aros yn un o westai bach gorau Llandudno, yna Bryn Derwen yw’r lle i chi. Mae yna theatr, bariau, bwytai a siopau o fewn pellter cerdded. Fe’i hadeiladwyd yn wreiddiol fel cartref gwyliau i deulu Fictoraidd.

  Pris

  Amcanbriso £44.00i£62.00 Y person (yn cynnwys brecwast)
 26. St Kilda Hotel, Llandudno

  Ychwanegu St Kilda Hotel i'ch Taith

  St Kilda Hotel

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Gwesty

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  Mae ein gwesteion yn dychwelyd un flwyddyn ar ôl y llall i gael yr awyrgylch arbennig a’r bwyd blasus yma yn St Kilda. Rydym ni fel teulu’n dewis byw yn y Gwesty i sicrhau’r math o wasanaeth personol y mae ein Gwesteion wedi’i fwynhau dros y 25 mlyne

  Pris

  Amcanbriso £39.00i£83.00 Y person (yn cynnwys brecwast)
 27. Merrion Hotel, Llandudno

  Ychwanegu Merrion Hotel i'ch Taith

  Merrion Hotel

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Gwesty

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  Mae’r teulu Bream yn eich croesawu chi i The Merrion Hotel, sydd ar y Promenâd yng nghanol Llandudno. Rydym yn ymfalchïo yn ein bwyd gwych, ystafelloedd gwely deniadol a’n gwasanaeth sylwgar – y cyfan mewn amgylchedd hamddenol braf.

  Pris

  Amcanbriso £50.00i£91.00 Y person (yn cynnwys brecwast)
 28. Escape Boutique B&B, Llandudno

  Ychwanegu Gwely a Brecwast Escape i'ch Taith

  Gwely a Brecwast Escape

  5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion

  Math

  Gwely a Brecwast

  Llandudno

  Escape yw gwesty bwtîc cyfoes cyntaf Llandudno. Mae’n fila Fictoraidd unigryw, chwaethus sy’n llawn steil. Mae wedi ei leoli o fewn cyrraedd hwylus i fwytai, bariau a siopau gorau Llandudno.

  Pris

  Amcanbris£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
 29. White Court Llandudno

  Ychwanegu White Court i'ch Taith

  White Court

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion

  Math

  Llety i Westeion

  Llandudno

  Byddwch yn siŵr o gael croeso cynnes iawn yn yr adeilad Fictoraidd hyfryd o sydd dan oruchwyliaeth bersonol Nina a Steve. Mae gennym enw da am ein bwyd rhagorol a’n sylw personol. Mae ar lefel y stryd wrth ymyl y pier.

  Pris

  Amcanbriso £39.50i£49.50 Y person (yn cynnwys brecwast)
 30. Winchmore Hotel, Llandudno

  Ychwanegu Winchmore Hotel i'ch Taith

  Winchmore Hotel

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Gwesty

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  Mae croeso cynnes a chyfeillgar yn aros amdanoch yng Ngwesty’r Winchmore. Mae ein gwesty teuluol gyda 34 ystafell wely en-suite, ac rydym ar lan y môr, yn agos at yr holl siopau a Venue Cymru. Mae ein hawyrgylch cartrefol, sylw personol a staff cyfeillgar yn sicrhau y cewch arhosiad hamddenol a…

  Pris

  Amcanbriso £34.00i£42.50 Y person (yn cynnwys brecwast)
 31. Evans Hotel Llandudno Front

  Ychwanegu Gwesty Evans i'ch Taith

  Gwesty Evans

  2 Sêr Croeso Cymru 2 Sêr Croeso Cymru 2 Sêr Croeso Cymru Gwesty

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn ein gwesty teuluol gwobredig.

  Pris

  Amcanbriso £58.00i£63.00 Y person (yn cynnwys brecwast)
 32. Oak Alyn

  Ychwanegu Oak Alyn i'ch Taith

  Oak Alyn

  2 Sêr Croeso Cymru 2 Sêr Croeso Cymru 2 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion

  Math

  Llety i Westeion

  Llandudno

  Gwesty bach deniadol, tawel sy’n cael ei redeg gan deulu. Y mae ar y gwastad wrth ymyl canol y dref rhwng Traeth y Gogledd a Phen Morfa.

  Mae pob ystafell wely yn en suite gyda theledu lliw, cyfleusterau gwneud te/coffi, sychwr gwallt.

  Pris

  Amcanbriso £32.00i£40.00 Y person (yn cynnwys brecwast)
 33. Stratford House Llandudno

  Ychwanegu Stratford House i'ch Taith

  Stratford House

  5 Sêr Aur AA 5 Sêr Aur AA 5 Sêr Aur AA 5 Sêr Aur AA 5 Sêr Aur AA 5 Sêr Aur AA Gwely a Brecwast

  Math

  Gwely a Brecwast

  Llandudno

  Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd panoramig o Fae hardd Llandudno. Perchnogion wedi cael hyfforddiant ar y QE2 a’r QM2 ac yn cynnig lefel gwasanaeth o safon a glanweithdra arbennig.

  Pris

  Amcanbriso £35.00i£43.00 Y person (yn cynnwys brecwast)
 34. Wedgwood Guest House, Llandudno

  Ychwanegu Gwesty Wedgwood i'ch Taith

  Gwesty Wedgwood

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Gwesty Bach

  Math

  Gwesty Bach

  Llandudno

  Cewch wyliau cyfforddus yng ngwesty bach Wedgwood sy’n cael ei redeg gan deulu; mewn lleoliad tawel, ychydig funudau i ffwrdd o’r rhodfa, y Gogarth a’r siopau.

  Pris

  Amcanbriso £30.00i£32.00 Y person (yn cynnwys brecwast)
 35. Sunnycroft

  Ychwanegu Sunnycroft i'ch Taith

  Sunnycroft

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion

  Math

  Llety i Westeion

  Llandudno

  Mae Sunnycroft hanner ffordd rhwng Traeth y Gogledd a Phen Morfa, yn agos i’r holl fwynderau a’r rhodfa.

  Mae gennym far trwyddedig a lolfa gyfforddus fawr. Mae dewis ar y fwydlen a byrddau ar wahân.

  Pris

  Amcanbriso £31.00i£45.00 Y person (yn cynnwys brecwast)
 36. Albany House, Llandudno

  Ychwanegu Albany House i'ch Taith

  Albany House

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion

  Math

  Llety i Westeion

  Llandudno

  Hoffai’r perchnogion newydd, Gavin a Mandie, eich croesawu i Albany House.
  Wedi’i leoli ar lan y môr, gyda golygfeydd anhygoel o Fae Llandudno.

  Pris

  Amcanbriso £30.00i£40.00 Y person (yn cynnwys brecwast)
 37. Southbourne Guest House, Llandudno

  Ychwanegu Gwesty Bach Southbourne i'ch Taith

  Gwesty Bach Southbourne

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Gwesty Bach

  Math

  Gwesty Bach

  Llandudno

  Gwesty gwely a brecwast sydd wedi hen ennill ei blwyf, wedi'i redeg gan Margaret a Stephen, sy’n falch o weini brecwast o ansawdd da, sy’n chwilboeth, wedi’i baratoi a’i goginio gan Stephen, cogydd cymwys iawn.

  Pris

  Amcanbris£36.00 Y person (yn cynnwys brecwast)
 38. Gwesty Bach Glenthorne

  Ychwanegu Gwesty Bach Glenthorne i'ch Taith

  Gwesty Bach Glenthorne

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Gwesty Bach

  Math

  Gwesty Bach

  Llandudno

  Cewch groeso cynnes a chyfeillgar yn y Glenthorne. Mewn lleoliad tawel, ar y gwastad, o fewn cyrraedd hwylus i'r siopau a’r rhodfa. Wedi ei addurno’n chwaethus gydag ystafelloedd gwely en suite eang yn cynnwys teledu, cloc radio, sychwr gwallt.

  Pris

  Amcanbriso £36.00i£56.00 Y person (yn cynnwys brecwast)
 39. Oaklawn, Llandudno

  Ychwanegu Oaklawn a Glascwm i'ch Taith

  Oaklawn a Glascwm

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  "Diolch am y croeso cynnes. Fe welwn ni chi’r flwyddyn nesaf".

  Wedi’u lleoli ar ffordd dawel - taith gerdded fyr ar dir gwastad i’r promenâd, y siopau a’r orsaf. Rhandai helaeth o safon uchel gydag 1, 2 neu 3 ystafell wely (hyd at 6 o bobl).

  Pris

  Amcanbriso £180.00i£520.00 Fesul uned yr wythnos
 40. Number 9

  Ychwanegu Number 9 i'ch Taith

  Number 9

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu 2-6) mewn adeilad Fictoraidd rhestredig ychydig lathenni o’r môr ar y promenâd. Mae gan bob rhandy olygfeydd gwych o’r môr ac mae lleoedd parcio am ddim.

  Pris

  Amcanbriso £325.00i£705.00 Fesul uned yr wythnos
 41. Bryn Haf

  Ychwanegu Bryn Haf i'ch Taith

  Bryn Haf

  4-5 Sêr Croeso Cymru 4– 54-5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Lleoliad Canolog Da

  Pris

  Amcanbriso £315.00i£540.00 Fesul uned yr wythnos
 42. Treetops

  Ychwanegu Treetops i'ch Taith

  Treetops

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Byngalo ar ben bryn yn wynebu’r gorllewin gyda golygfeydd gwych o’r arfordir a’r mynyddoedd.

  Gallwch weld yr haul yn machlud drwy’r ffenestri arlliw o’r to i’r llawr yn yr ystafell fyw.

  Wedi’i addurno a’i ddodrefnu’n chwaethus.

  Pris

  Amcanbris£395.00 Fesul uned yr wythnos
 43. Seashells

  Ychwanegu Seashells i'ch Taith

  Seashells

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  West Shore, Llandudno

  Rhandy llawr gwaelod gyda 2 ystafell wely, sydd wedi’i ddodrefnu’n chwaethus. Nifer o ychwanegion personol. Mae gwesteion yn teimlo’n gartrefol ar unwaith. Sky HD. Lle parcio oddi ar y ffordd. Dim ond 50 metr o draeth Pen Morfa.

  Pris

  Amcanbriso £542.00i£766.00 Fesul uned yr wythnos
 44. Dale Holiday Apartment, Rhos-on-Sea

  Ychwanegu Rhandy Gwyliau Dale i'ch Taith

  Rhandy Gwyliau Dale

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Colwyn Bay

  Rhandy llawr gwaelod hunangynhwysol gyda’i fynedfa breifat ei hun, gardd a golygfeydd o’r mynyddoedd.

  Pris

  Amcanbriso £195.00i£295.00 Fesul uned yr wythnos
 45. Neuadd Caerlŷr

  Ychwanegu Neuadd Caerlŷr i'ch Taith

  Neuadd Caerlŷr

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion

  Math

  Gwesty Bach

  Penmaenmawr

  Llety swynol i westeion mewn amffitheatr naturiol gyda golygfeydd o’r môr a’r mynyddoedd.

  Mae pob ystafell yn en-suite gyda gwres canolog. Bwyd gwych, gwinoedd da a bar llawn cymeriad. Dim ysmygu.

  Pris

  Amcanbriso £39.00i£43.00 Y person (yn cynnwys brecwast)
 46. Ty Newydd

  Ychwanegu Ty Newydd Guest House i'ch Taith

  Ty Newydd Guest House

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr AA 3 Sêr AA 3 Sêr AA 3 Sêr AA Llety i Westeion

  Math

  Gwesty Bach

  Trefriw

  Llety cartrefol cyfeillgar yng nghanol y pentref.

  Pris

  Amcanbriso £35.00i£40.00 Y person (yn cynnwys brecwast)
 47. Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  Ychwanegu Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru i'ch Taith

  Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  3-5 Sêr Croeso Cymru 3– 53-5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Conwy

  Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn, Eryri, Betws-y-Coed a Phen Llŷn.

  Pris

  Amcanbriso £330.00i£2,475.00 Fesul uned yr wythnos
 48. Apartments at Hamilton, Llandudno

  Ychwanegu Rhandai yn yr Hamilton i'ch Taith

  Rhandai yn yr Hamilton

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Lleoliad canolog gwych mewn ardal breswyl dawel gyda digon o fannau parcio yn ein maes parcio mawr. Ar dir gwastad, dim ond ychydig funudau o’r promenâd, y siopau, taith gerdded hawdd i’r holl gyfleusterau.

  Pris

  Amcanbriso £290.00i£520.00 Fesul uned yr wythnos
 49. Buile Hill Llandudno

  Ychwanegu Fflatiau Gwyliau Buile Hill i'ch Taith

  Fflatiau Gwyliau Buile Hill

  3-4 Sêr Croeso Cymru 3– 43-4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Ardal breswyl dawel. Lleoliad canolog a gwastad, yn agos at siopau, gorsaf drenau a gorsaf bysiau, theatr a’r holl amwynderau. Lleoliad delfrydol ar gyfer golff, pysgota, cerdded, beicio a theithio, gyda llethr sgïo sych a thraethau cyfagos.

  Pris

  Amcanbriso £265.00i£495.00 Fesul uned yr wythnos
 50. Belle Vue House Llandudno

  Ychwanegu Belle Vue House i'ch Taith

  Belle Vue House

  3-4 Sêr Croeso Cymru 3– 43-4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Lleoliad delfrydol ar lan y môr ger mynedfa’r pier yn edrych dros y traeth ac yn agos at siopau canol y dref.
  Wedi’i adnewyddu’n chwaethus i safon uchel iawn.

  Pris

  Amcanbriso £390.00i£765.00 Fesul uned yr wythnos
 51. Quay Hotel & Spa

  Ychwanegu Gwesty a Sba The Quay i'ch Taith

  Gwesty a Sba The Quay

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA Gwesty

  Math

  Gwesty

  Deganwy

  Gwesty a Sba The Quay – gyda golygfeydd trawiadol o Gastell Conwy a’r wlad o amgylch, mae’r gwesty sba moethus4 seren hwn yn lle gwych i gael gwyliau ar yr arfordir – lleoliad gwirioneddol unigryw.

  Pris

  Amcanbriso £49.50i£99.00 Y person (yn cynnwys brecwast)
 52. Foar Oaks Hotel Llandudno

  Ychwanegu Gwesty Four Oaks i'ch Taith

  Gwesty Four Oaks

  2 Sêr Croeso Cymru 2 Sêr Croeso Cymru 2 Sêr Croeso Cymru Gwesty

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  Mae ein gwesty mewn lleoliad braf ar ganol y rhodfa ac estynnir croeso cynnes a chyfeillgar i bawb. Mae ystafelloedd cyfforddus, golygfeydd trawiadol a gerddi sydd wedi ennill gwobrau. Mae'n agos i theatr Venue Cymru, canolfannau siopau a hamdden.

  Pris

  Amcanbriso £35.00i£49.00 Y person (yn cynnwys brecwast)
 53. Garreg Lwyd Cottage, Conwy

  Ychwanegu Bwthyn Garreg Lwyd i'ch Taith

  Bwthyn Garreg Lwyd

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Conwy

  Bwthyn clyd gyda dwy ystafell wely ar ffordd bengaead ddistaw yn nhref Conwy, sy’n dref treftadaeth y byd UNESCO, gyda’i chastell a muriau o’r 13eg ganrif, gyda Pharc Cenedlaethol Eryri gerllaw.

  Mae’r bwthyn cyfforddus a modern hwn yn cynnwys pope

  Pris

  Amcanbriso £280.00i£540.00 Fesul uned yr wythnos
 54. Llandudno Hostel

  Ychwanegu Hostel Llandudno i'ch Taith

  Hostel Llandudno

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hostel

  Math

  Hostel

  Llandudno

  Mae James a Melissa yn eich croesawu i’w hostel bwtîg, mewn tŷ tref Fictoraidd, yng nghanol Llandudno. Wedi’i adnewyddu i safon uchel: Perffaith ar gyfer teuluoedd, ysgolion, grwpiau ac unigolion.
  Fforddiadwy ac eithriadol.

  Pris

  Amcanbriso £22.00i£40.00 Y person (yn cynnwys brecwast)
 55. Seagull Cottage Llandudno

  Ychwanegu Seagull Cottage i'ch Taith

  Seagull Cottage

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Tŷ cyfforddus ychydig funudau o gerdded o draeth Benmorfa a’r siopau lleol.

  Pris

  Amcanbriso £225.00i£450.00 Fesul uned yr wythnos
 56. Dunoon Hotel

  Ychwanegu Gwesty Dunoon i'ch Taith

  Gwesty Dunoon

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Gwesty

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  Mae’r Dunoon, sydd wedi ennill sawl gwobr, yn meddu ar safbwynt hen ffasiwn o’r hyn y dylai gwesty ei gynnig: cymeriad, gwerth ac ansawdd. A gydag ansawdd, rydym yn golygu bwyd da, lletygarwch a bod yn gyfforddus. Ymhlith y paneli derw a’r creiriau, mae’r awyrgylch yn gynnes a hamddenol, a'r…

  Pris

  Amcanbriso £65.00i£109.00 Y person (yn cynnwys brecwast)
 57. Empire Hotel Llandudno

  Ychwanegu Gwesty’r Empire i'ch Taith

  Gwesty’r Empire

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA Gwesty

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  Mae’r teulu Maddocks wedi bod yn berchen ar yr Empire Hotel a’i reoli ac maent bellach yn dathlu 70 mlynedd.

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£120.00 Y person (yn cynnwys brecwast)
 58. Oaklands OEC

  Oaklands OEC

  Llanrwst

 59. Ty Penry

  Tŷ Penry

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Mewn lleoliad delfrydol mewn ardal breswyl dawel yn Llandudno, ac eto dim ond llathau o ganol y dref a'r traeth.

  Pris

  Amcanbriso £500.00i£800.00 Fesul uned yr wythnos
 60. Del-Mar Guest House

  Del-Mar Guest House

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru

  Math

  Gwely a Brecwast

  Llandudno

  Mae’r Del-Mar mewn lleoliad perffaith ar gyfer holl atyniadau ac amwynderau’r dref.

  Pris

  Amcanbriso £33.00i£45.00 Y person (yn cynnwys brecwast)

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.