To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Gwestai Llandudno

Rydym yn falch o ddweud mai yn nhref Llandudno y ceir y dewis gorau o westai yng Nghymru. Mae llawer ohonynt ac maen nhw’n westai o ansawdd. Mae gwestai Llandudno wedi symud gyda’r oes, ac yn cynnig y math o lety, gwasanaeth a safonau y mae teithiwyr heddiw yn disgwyl eu cael. A byddwch yn onest, a oes yna dref glan-môr arall yn y Deyrnas Unedig all gystadlu â harddwch a pherffeithrwydd Llandudno?

Mae gwestai o bob math a maint ar gael yn Llandudno. Mae yma resi o westai crand glan-môr, yn cynnig cyfleusterau modern a phob chysur cyfoes wrth gwrs, ond sy’n cadw ysblander y cyfnod Fictoriadd ac Edwardaidd ar yr un pryd. Hefyd, mae yma nifer o westai teuluol bychain a chyfeillgar yn cynnig gwasanaeth personol, yn ogystal â gwestai ‘boutique’ ffasiynol gydag ystafelloedd trawiadol a naws steilus a chosmopolitaidd.

Mae lleoliad gwestai Llandudno hefyd yn ddiguro. Mae popeth o fewn cyrraedd hwylus iawn ar droed. Cafodd y dref ei hadeiladu fel cyrchfan lan-môr i ymwelwyr, ac mae yma bromenâd llydan gyda gwestai ar ei hyd a mwy o lefydd i aros yn y strydoedd trefnus y tu ôl iddo. Saif y gwestai ar hyd bae crwm sydd wedi’i fframio gan ddau benrhyn. Maen nhw o fewn cyrraedd hwylus i’r traethau gwych ac yn ganolfannau delfrydol i fwynhau’r gorau o’r bywyd glan-môr, ynghyd â phob math o atyniadau, digwyddiadau a gweithgareddau eraill. Pier a phromenâd Llandudno yw’r man cychwyn yn unig. Mae atyniadau’r dref yn cynnwys tramffordd Fictoraidd a char cebl Alpaidd, gerddi hyfryd, celf ac adloniant, llethr sgïo, parc gwledig, amgueddfa ac atgofion am Alys yng Ngwlad Hud. A phan fyddwch wedi cael digon ar y traethau tywodlyd, mae gwestai Llandudno yn ganolfannau gwych i ymweld â mynyddoedd Eryri gerllaw.

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 68

 1. Bryn Derwen Guest House, Llandudno

  Ychwanegu Bryn Derwen i'ch Taith

  Bryn Derwen

  5 Sêr AA 5 Sêr AA 5 Sêr AA 5 Sêr AA 5 Sêr AA 5 Sêr AA Gwely a Brecwast

  Math

  Gwely a Brecwast

  Llandudno

  Os ydych eisiau aros yn un o westai bach gorau Llandudno, yna Bryn Derwen yw’r lle i chi. Mae yna theatr, bariau, bwytai a siopau o fewn pellter cerdded. Fe’i hadeiladwyd yn wreiddiol fel cartref gwyliau i deulu Fictoraidd.

 2. Warwick House Llandudno

  Ychwanegu Warwick House i'ch Taith

  Warwick House

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion

  Math

  Llety i Westeion

  Llandudno

  Gadewch i ni eich croesawu i’n gwesty cyfeillgar wrth droed y Gogarth.

 3. Oak Alyn

  Ychwanegu Oak Alyn i'ch Taith

  Oak Alyn

  2 Sêr Croeso Cymru 2 Sêr Croeso Cymru 2 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion

  Math

  Llety i Westeion

  Llandudno

  Gwesty bach deniadol, tawel sy’n cael ei redeg gan deulu. Y mae ar y gwastad wrth ymyl canol y dref rhwng Traeth y Gogledd a Phen Morfa.

  Mae pob ystafell wely yn en suite gyda theledu lliw, cyfleusterau gwneud te/coffi, sychwr gwallt.

 4. Wedgwood Guest House, Llandudno

  Ychwanegu Gwesty Wedgwood i'ch Taith

  Gwesty Wedgwood

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Gwesty Bach

  Math

  Gwesty Bach

  Llandudno

  Cewch wyliau cyfforddus yng ngwesty bach Wedgwood sy’n cael ei redeg gan deulu; mewn lleoliad tawel, ychydig funudau i ffwrdd o’r rhodfa, y Gogarth a’r siopau.

 5. Del Mar Llandudno

  Ychwanegu Gwely a Brecwast Del Mar i'ch Taith

  Gwely a Brecwast Del Mar

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Gwely a Brecwast

  Math

  Gwely a Brecwast

  Llandudno

  Mae Ian a Shelly’n eich croesawu i Westy’r Del Mar. Wedi'i leoli ar un o strydoedd mwyaf poblogaidd Llandudno ac mewn lleoliad canolog.
  Mae’r Del-Mar mewn lleoliad perffaith ar gyfer holl atyniadau ac amwynderau’r dref.

 6. Dale Holiday Apartment, Rhos-on-Sea

  Ychwanegu Rhandy Gwyliau Dale i'ch Taith

  Rhandy Gwyliau Dale

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Colwyn Bay

  Rhandy llawr gwaelod hunangynhwysol gyda’i fynedfa breifat ei hun, gardd a golygfeydd o’r mynyddoedd.

  Pris

  Amcanbris£190.00 Fesul uned yr wythnos
 7. Tŷ Gwledig Tan y Foel

  Ychwanegu Tŷ Gwledig Tan y Foel i'ch Taith

  Tŷ Gwledig Tan y Foel

  5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru Gwesty Bach

  Math

  Gwesty Bach

  Near Betws-y-Coed

  Gwesty gwely a brecwast moethus, o’r neilltu, ar ben bryn yn Nyffryn Conwy, ond sydd eto ond bum munud mewn car o Fetws-y-Coed.

 8. Shamrock Holiday Apartments, Llandudno

  Ychwanegu Rhandai Gwyliau Shamrock i'ch Taith

  Rhandai Gwyliau Shamrock

  2-3 Sêr Croeso Cymru 2– 32-3 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Wedi’u lleoli ar rodfa dawel, yn wynebu’r haul, lleoliad canolog ar gyfer y Promenâd a’r holl amwynderau. Sefydlwyd mwy na 30 o flynyddoedd yn ôl.

  Rhandai hunan-gynhwysol (dau ar y llawr daear). Croesewir teuluoedd ac anifeiliaid anwes.

  Pris

  Amcanbris£285.00 Fesul uned yr wythnos
 9. Southbourne Guest House, Llandudno

  Ychwanegu Gwesty Bach Southbourne i'ch Taith

  Gwesty Bach Southbourne

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Gwesty Bach

  Math

  Gwesty Bach

  Llandudno

  Gwesty gwely a brecwast sydd wedi hen ennill ei blwyf, wedi'i redeg gan Margaret a Stephen, sy’n falch o weini brecwast o ansawdd da, sy’n chwilboeth, wedi’i baratoi a’i goginio gan Stephen, cogydd cymwys iawn.

 10. Sunnycroft

  Ychwanegu Sunnycroft i'ch Taith

  Sunnycroft

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion

  Math

  Llety i Westeion

  Llandudno

  Mae Sunnycroft hanner ffordd rhwng Traeth y Gogledd a Phen Morfa, yn agos i’r holl fwynderau a’r rhodfa.

  Mae gennym far trwyddedig a lolfa gyfforddus fawr. Mae dewis ar y fwydlen a byrddau ar wahân.

 11. The Epperstone Llandudno

  Ychwanegu The Epperstone i'ch Taith

  The Epperstone

  4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA

  Math

  Llety i Westeion

  Llandudno

  Mae croeso cynnes yn aros amdanoch yn y sefydliad ar wahân traddodiadol hwn, sy’n cynnwys ystafelloedd mawr a chain, gyda gwydr lliw a llefydd tân gwreiddiol.

 12. White Court Llandudno

  Ychwanegu White Court i'ch Taith

  White Court

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion

  Math

  Llety i Westeion

  Llandudno

  Byddwch yn siŵr o gael croeso cynnes iawn yn yr adeilad Fictoraidd hyfryd o sydd dan oruchwyliaeth bersonol Nina a Steve. Mae gennym enw da am ein bwyd rhagorol a’n sylw personol. Mae ar lefel y stryd wrth ymyl y pier.

 13. Albany House, Llandudno

  Ychwanegu Albany House i'ch Taith

  Albany House

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion

  Math

  Llety i Westeion

  Llandudno

  Hoffai’r perchnogion newydd, Gavin a Mandie, eich croesawu i Albany House.
  Wedi’i leoli ar lan y môr, gyda golygfeydd anhygoel o Fae Llandudno.

 14. Treetops

  Ychwanegu Treetops i'ch Taith

  Treetops

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Byngalo ar ben bryn yn wynebu’r gorllewin gyda golygfeydd gwych o’r arfordir a’r mynyddoedd.

  Gallwch weld yr haul yn machlud drwy’r ffenestri arlliw o’r to i’r llawr yn yr ystafell fyw.

  Wedi’i addurno a’i ddodrefnu’n chwaethus.

  Pris

  Amcanbris£395.00 Fesul uned yr wythnos
 15. Imperial Hotel

  Ychwanegu Gwesty’r Imperial i'ch Taith

  Gwesty’r Imperial

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA Gwesty

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

 16. St George's Hotel, Llandudno

  Ychwanegu Gwesty St George i'ch Taith

  Gwesty St George

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA Gwesty

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  St George yw gwesty moethus Llandudno sydd ar lan y môr. Mae ganddo 75 o ystafelloedd gwely gyda system awyru ac mae gan nifer ohonynt falconi a golygfeydd arbennig o’r môr. Mae ein bwyty sydd wedi ennill Rhoséd yr AA yn defnyddio’r cynnyrch Cymreig.

 17. No 9, Palm Court Holiday Apartments

  Ychwanegu No 9, Palm Court Holiday Apartments i'ch Taith

  No 9, Palm Court Holiday Apartments

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu 2-6) mewn adeilad Fictoraidd rhestredig ychydig lathenni o’r môr ar y promenâd. Mae gan bob rhandy olygfeydd gwych o’r môr ac mae lleoedd parcio am ddim.

 18. Quay Hotel & Spa

  Ychwanegu Gwesty a Sba The Quay i'ch Taith

  Gwesty a Sba The Quay

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA Gwesty

  Math

  Gwesty

  Deganwy

  Gwesty a Sba The Quay – gyda golygfeydd trawiadol o Gastell Conwy a’r wlad o amgylch, mae’r gwesty sba moethus4 seren hwn yn lle gwych i gael gwyliau ar yr arfordir – lleoliad gwirioneddol unigryw.

 19. Trewyn

  Ychwanegu Trewyn i'ch Taith

  Trewyn

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Rhandai cyfforddus, hunangynhwysol, gwobredig.
  Llawr cyntaf, dwy ystafell wely, gyda phump yn gallu cysgu yno. Ail lawr, un ystafell wely, gyda thri yn gallu cysgu yno. Dau randy, lolfa, cegin / ystafell fwyta, ystafell gawod. Pum munud o'r orsaf, promenâd a’r dref.

  Pris

  Amcanbris£245.00 Fesul uned yr wythnos
 20. Cosy Cottage

  Ychwanegu Cosy Cottage i'ch Taith

  Cosy Cottage

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Yn llawn cyfleusterau, wedi’i addurno’n chwaethus ac yn daclus, dyma fwthyn dwy ystafell wely gyda llosgwr logiau, lleoliad tawel ar y Gogarth gyda golygfeydd prydferth. Digon o le i barcio ar y stryd. 10 munud i ffwrdd o’r dre ar droed.

  Pris

  Amcanbris£340.00 Fesul uned y noson
 21. Ormes Hey Llandudno

  Ychwanegu Rhandai Ormes Hey i'ch Taith

  Rhandai Ormes Hey

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  • Lleoliad rhagorol

  • Golygfeydd panoramig

  • Parcio am ddim

  • Gardd fawr a braf

  • Traethau, siopau, bwytai, theatr, llethr sgïo, canolfan gynadledda gerllaw

  • Rhandai mawr, sy’n gyfforddus ac yn llawn cyfleusterau

  • Peiriannau golchi llestri

  • Freeview a...

  Pris

  Amcanbriso £350.00i£695.00 Fesul uned yr wythnos
 22. Nantlle Holiday Cottage

  Ychwanegu Nantlle Holiday Cottage i'ch Taith

  Nantlle Holiday Cottage

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Mae Nantlle’n fwthyn hyfryd, mewn ardal breswyl dawel, mewn lleoliad delfrydol yng nghanol Llandudno.

  Pris

  Amcanbris£550.00 Fesul uned yr wythnos
 23. Belle Vue House Llandudno

  Ychwanegu Belle Vue House i'ch Taith

  Belle Vue House

  3-4 Sêr Croeso Cymru 3– 43-4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Lleoliad delfrydol ar lan y môr ger mynedfa’r pier yn edrych dros y traeth ac yn agos at siopau canol y dref.
  Wedi’i adnewyddu’n chwaethus i safon uchel iawn.

  Pris

  Amcanbriso £310.00i£735.00 Fesul uned yr wythnos
 24. Buile Hill Llandudno

  Ychwanegu Fflatiau Gwyliau Buile Hill i'ch Taith

  Fflatiau Gwyliau Buile Hill

  3-4 Sêr Croeso Cymru 3– 43-4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Ardal breswyl dawel. Lleoliad canolog a gwastad, yn agos at siopau, gorsaf drenau a gorsaf bysiau, theatr a’r holl amwynderau. Lleoliad delfrydol ar gyfer golff, pysgota, cerdded, beicio a theithio, gyda llethr sgïo sych a thraethau cyfagos.

  Pris

  Amcanbriso £250.00i£475.00 Fesul uned yr wythnos
 25. Winchmore Hotel, Llandudno

  Ychwanegu Winchmore Hotel i'ch Taith

  Winchmore Hotel

  2 Sêr Croeso Cymru 2 Sêr AA 2 Sêr AA 2 Sêr AA Gwesty

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  Mae croeso cynnes a chyfeillgar yn aros amdanoch yng Ngwesty’r Winchmore. Mae ein gwesty teuluol gyda 34 ystafell wely en-suite, ac rydym ar lan y môr, yn agos at yr holl siopau a Venue Cymru. Mae ein hawyrgylch cartrefol, sylw personol a staff cyfeillgar yn sicrhau y cewch arhosiad hamddenol a...

 26. Queens Hotel Llandudno Front

  Ychwanegu Gwesty’r Queens i'ch Taith

  Gwesty’r Queens

  2 Sêr Croeso Cymru 2 Sêr Croeso Cymru 2 Sêr Croeso Cymru Gwesty

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  Gwesty promenâd a glan môr traddodiadol, mewn lleoliad canolog.

 27. Foar Oaks Hotel Llandudno

  Ychwanegu Gwesty Four Oaks i'ch Taith

  Gwesty Four Oaks

  2 Sêr Croeso Cymru 2 Sêr Croeso Cymru 2 Sêr Croeso Cymru Gwesty

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  Mae ein gwesty mewn lleoliad braf ar ganol y rhodfa ac estynnir croeso cynnes a chyfeillgar i bawb. Mae ystafelloedd cyfforddus, golygfeydd trawiadol a gerddi sydd wedi ennill gwobrau. Mae'n agos i theatr Venue Cymru, canolfannau siopau a hamdden.

 28. Gwesty Cae Môr

  Ychwanegu Gwesty Cae Môr i'ch Taith

  Gwesty Cae Môr

  Yn Aros am Radd 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Gwesty

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  Croeso i Westy Cae Môr, ni yw’r canolbwynt delfrydol os ydych yn dod i weld sioe neu ddigwyddiad yn Venue Cymru, gan ein bod yn union drws nesaf a gyda maes parcio mawr am ddim, sy’n un peth yn llai i boeni amdano.

 29. Dunoon Hotel

  Ychwanegu Gwesty Dunoon i'ch Taith

  Gwesty Dunoon

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Gwesty

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  Mae’r Dunoon, sydd wedi ennill sawl gwobr, yn meddu ar safbwynt hen ffasiwn o’r hyn y dylai gwesty ei gynnig: cymeriad, gwerth ac ansawdd. A gydag ansawdd, rydym yn golygu bwyd da, lletygarwch a bod yn gyfforddus. Ymhlith y paneli derw a’r creiriau, mae’r awyrgylch yn gynnes a hamddenol, a'r...

 30. Bodysgallen Hall & Spa

  Ychwanegu Bodysgallen Hall & Spa i'ch Taith

  Bodysgallen Hall & Spa

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Coch AA 4 Sêr Coch AA 4 Sêr Coch AA 4 Sêr Coch AA 4 Sêr Coch AA Gwesty Gwledig

  Math

  Gwesty Gwledig

  Llandudno

  Mae’r Neuadd Gradd 1 restredig hon o’r 17eg ganrif mewn lleoliad trawiadol, gan edrych dros Gastell Conwy, ac wedi’i hamgylchynu gyda dros 200 acer o barcdir, coetir a gerddi gwobredig.

 31. Llandudno Bay Hotel

  Ychwanegu Llandudno Bay Hotel i'ch Taith

  Llandudno Bay Hotel

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Gwesty

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  Mae Gwesty Bae Llandudno yn cynnig lleoliad bwtîg, steilus, mewn adeilad rhestredig anhygoel Fictoraidd.

 32. Belmont Llandudno Hotel

  Ychwanegu Belmont Llandudno Hotel i'ch Taith

  Belmont Llandudno Hotel

  Yn Aros am Radd Yn Aros am Radd

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  Mewn lleoliad gwych yn edrych dros y Promenâd a’r Pier, mae Belmont Llandudno yn gyrchfan berffaith ar gyfer encil glân y môr steilus.

 33. Acacia Apartments, Llandudno

  Ychwanegu Rhandai Acacia (Deva yn flaenorol) i'ch Taith

  Rhandai Acacia (Deva yn flaenorol)

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Mae’r rhandai hyfryd hyn wedi’u lleoli ar dir gwastad mewn lleoliad cyfleus ychydig funudau o’r brif ardal siopa. Mae pob rhandy yn cynnwys: mynedfa breifat, lolfa ar wahân, cegin, ystafell ymolchi, mae gan randy 3 ardal eistedd y tu allan.

  Pris

  Amcanbriso £250.00i£475.00 Fesul uned yr wythnos
 34. Seagull Cottage Llandudno

  Ychwanegu Seagull Cottage i'ch Taith

  Seagull Cottage

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Tŷ cyfforddus ychydig funudau o gerdded o draeth Benmorfa a’r siopau lleol.

  Pris

  Amcanbriso £200.00i£420.00 Fesul uned yr wythnos
 35. Garreg Lwyd Cottage, Conwy

  Ychwanegu Bwthyn Garreg Lwyd i'ch Taith

  Bwthyn Garreg Lwyd

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Conwy

  Bwthyn clyd gyda dwy ystafell wely ar ffordd bengaead ddistaw yn nhref Conwy, sy’n dref treftadaeth y byd UNESCO, gyda’i chastell a muriau o’r 13eg ganrif, gyda Pharc Cenedlaethol Eryri gerllaw.

  Mae’r bwthyn cyfforddus a modern hwn yn cynnwys pope

  Pris

  Amcanbriso £280.00i£540.00 Fesul uned yr wythnos
 36. Llandudno Hostel

  Ychwanegu Hostel Llandudno i'ch Taith

  Hostel Llandudno

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hostel

  Math

  Hostel

  Llandudno

  Mae James a Melissa yn eich croesawu i’w hostel bwtîg, mewn tŷ tref Fictoraidd, yng nghanol Llandudno. Wedi’i adnewyddu i safon uchel: Perffaith ar gyfer teuluoedd, ysgolion, grwpiau ac unigolion.
  Fforddiadwy ac eithriadol.

 37. Merrion Hotel, Llandudno

  Ychwanegu Merrion Hotel i'ch Taith

  Merrion Hotel

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Gwesty

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  Mae’r teulu Bream yn eich croesawu chi i The Merrion Hotel, sydd ar y Promenâd yng nghanol Llandudno. Rydym yn ymfalchïo yn ein bwyd gwych, ystafelloedd gwely deniadol a’n gwasanaeth sylwgar – y cyfan mewn amgylchedd hamddenol braf.

 38. Apartments at Hamilton, Llandudno

  Ychwanegu Rhandai yn yr Hamilton i'ch Taith

  Rhandai yn yr Hamilton

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Lleoliad canolog gwych mewn ardal breswyl dawel gyda digon o fannau parcio yn ein maes parcio mawr. Ar dir gwastad, dim ond ychydig funudau o’r promenâd, y siopau, taith gerdded hawdd i’r holl gyfleusterau.

  Pris

  Amcanbriso £270.00i£510.00 Fesul uned yr wythnos
 39. Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  Ychwanegu Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru i'ch Taith

  Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  3-5 Sêr Croeso Cymru 3– 53-5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Conwy

  Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn, Eryri, Betws-y-Coed a Phen Llŷn.

  Pris

  Amcanbriso £330.00i£2,475.00 Fesul uned yr wythnos
 40. Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  Ychwanegu Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru i'ch Taith

  Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  3-5 Sêr Croeso Cymru 3– 53-5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Conwy

  Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn, Eryri, Betws-y-Coed a Phen Llŷn.

  Pris

  Amcanbriso £330.00i£2,475.00 Fesul uned yr wythnos
 41. Ty Newydd

  Ychwanegu Ty Newydd Guest House i'ch Taith

  Ty Newydd Guest House

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr AA 3 Sêr AA 3 Sêr AA 3 Sêr AA Llety i Westeion

  Math

  Gwesty Bach

  Trefriw

  Llety cartrefol cyfeillgar yng nghanol y pentref.

 42. Neuadd Caerlŷr

  Ychwanegu Neuadd Caerlŷr i'ch Taith

  Neuadd Caerlŷr

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion

  Math

  Gwesty Bach

  Penmaenmawr

  Llety swynol i westeion mewn amffitheatr naturiol gyda golygfeydd o’r môr a’r mynyddoedd.

  Mae pob ystafell yn en-suite gyda gwres canolog. Bwyd gwych, gwinoedd da a bar llawn cymeriad. Dim ysmygu.

 43. Seashells

  Ychwanegu Seashells i'ch Taith

  Seashells

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  West Shore, Llandudno

  Rhandy llawr gwaelod gyda 2 ystafell wely, sydd wedi’i ddodrefnu’n chwaethus. Nifer o ychwanegion personol. Mae gwesteion yn teimlo’n gartrefol ar unwaith. Sky HD. Lle parcio oddi ar y ffordd. Dim ond 50 metr o draeth Pen Morfa.

  Pris

  Amcanbriso £480.00i£740.00 Fesul uned yr wythnos
 44. St Kilda Hotel, Llandudno

  Ychwanegu St Kilda Hotel i'ch Taith

  St Kilda Hotel

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Gwesty

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  Mae ein gwesteion yn dychwelyd un flwyddyn ar ôl y llall i gael yr awyrgylch arbennig a’r bwyd blasus yma yn St Kilda. Rydym ni fel teulu’n dewis byw yn y Gwesty i sicrhau’r math o wasanaeth personol y mae ein Gwesteion wedi’i fwynhau dros y 25 mlyne

 45. St Tudno Hotel

  Ychwanegu Gwesty a Bwyty St Tudno i'ch Taith

  Gwesty a Bwyty St Tudno

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr AA 3 Sêr AA 3 Sêr AA 3 Sêr AA Gwesty

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  Mae croeso cynnes ac awyrgylch cyfeillgar yn aros amdanoch yng Ngwesty St Tudno

 46. Osborne House Hotel Llandudno

  Ychwanegu Osborne House i'ch Taith

  Osborne House

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Gwesty Tŷ Tref

  Math

  Gwesty Tŷ Tref

  Llandudno

  Gwesty bwtîc moethus wedi'i leoli ar y promenâd, gyda golygfeydd gogoneddus o'r môr.

 47. Empire Hotel Llandudno

  Ychwanegu Gwesty’r Empire i'ch Taith

  Gwesty’r Empire

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA Gwesty

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  Mae’r teulu Maddocks wedi bod yn berchen ar yr Empire Hotel a’i reoli ac maent bellach yn dathlu 70 mlynedd.

 48. Bryn Haf

  Ychwanegu Bryn Haf i'ch Taith

  Bryn Haf

  4-5 Sêr Croeso Cymru 4– 54-5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Lleoliad Canolog Da

  Pris

  Amcanbriso £295.00i£540.00 Fesul uned yr wythnos
 49. Escape Boutique B&B, Llandudno

  Ychwanegu Gwely a Brecwast Escape i'ch Taith

  Gwely a Brecwast Escape

  5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion

  Math

  Gwely a Brecwast

  Llandudno

  Escape yw gwesty bwtîc cyfoes cyntaf Llandudno. Mae’n fila Fictoraidd unigryw, chwaethus sy’n llawn steil. Mae wedi ei leoli o fewn cyrraedd hwylus i fwytai, bariau a siopau gorau Llandudno.

 50. Shelbourne Hotel Llandudno

  Ychwanegu Gwesty Shelbourne i'ch Taith

  Gwesty Shelbourne

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Gwesty

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  Mae Gwesty Shelbourne ar lan y môr a cheir golygfeydd panoramig o’r morlin cyfagos. Mae o fewn cyrraedd hwylus i nifer o siopau rhagorol a Venue Cymru. Mae gennym lifft i bob llawr a hefyd mae ystafelloedd gwely ar y llawr isaf.

 51. Evans Hotel Llandudno Front

  Ychwanegu Gwesty Evans i'ch Taith

  Gwesty Evans

  2 Sêr Croeso Cymru 2 Sêr Croeso Cymru 2 Sêr Croeso Cymru Gwesty

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn ein gwesty teuluol gwobredig.

 52. Holcombe House Llandudno

  Ychwanegu Holcombe House i'ch Taith

  Holcombe House

  5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru Gwesty Bach

  Math

  Gwesty Bach

  Llandudno

  Mae Holcombe House yn Westy Bach â phob cyfleuster, sydd ychydig funudau i ffwrdd o’r Rhodfa, Tramffordd y Gogarth, bwytai a siopau. Rydym yn cynnig croeso a gwasanaeth wirioneddol gyfeillgar, brecwast blasus wedi ei baratoi’n ffres a llety moethus 5

 53. Bodeuron Guest House Llandudno

  Ychwanegu Gwesty Bach Bodeuron i'ch Taith

  Gwesty Bach Bodeuron

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion

  Math

  Llety i Westeion

  Llandudno

  Byddwch yn cael croeso cynnes yng Ngwesty Bach Bodeuron, adeilad ar wahân sy’n cael ei redeg gan deulu, wedi ei leoli mewn gerddi sydd wedi ennill gwobr lle gallwch ymlacio’n braf.

  Rydym yn cynnig gwasanaeth o safon uchel ac mae polisi dim ysmygu

 54. Stratford House Llandudno

  Ychwanegu Stratford House i'ch Taith

  Stratford House

  5 Sêr Aur AA 5 Sêr Aur AA 5 Sêr Aur AA 5 Sêr Aur AA 5 Sêr Aur AA 5 Sêr Aur AA Gwely a Brecwast

  Math

  Gwely a Brecwast

  Llandudno

  Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd panoramig o Fae hardd Llandudno. Perchnogion wedi cael hyfforddiant ar y QE2 a’r QM2 ac yn cynnig lefel gwasanaeth o safon a glanweithdra arbennig.

 55. Oaklawn, Llandudno

  Ychwanegu Oaklawn a Glascwm i'ch Taith

  Oaklawn a Glascwm

  3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  "Diolch am y croeso cynnes. Fe welwn ni chi’r flwyddyn nesaf".

  Wedi’u lleoli ar ffordd dawel - taith gerdded fyr ar dir gwastad i’r promenâd, y siopau a’r orsaf. Rhandai helaeth o safon uchel gydag 1, 2 neu 3 ystafell wely (hyd at 6 o bobl).

  Pris

  Amcanbriso £210.00i£490.00 Fesul uned yr wythnos
 56. Gwesty Bach Glenthorne

  Ychwanegu Gwesty Bach Glenthorne i'ch Taith

  Gwesty Bach Glenthorne

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Gwesty Bach

  Math

  Gwesty Bach

  Llandudno

  Cewch groeso cynnes a chyfeillgar yn y Glenthorne. Mewn lleoliad tawel, ar y gwastad, o fewn cyrraedd hwylus i'r siopau a’r rhodfa. Wedi ei addurno’n chwaethus gydag ystafelloedd gwely en suite eang yn cynnwys teledu, cloc radio, sychwr gwallt.

 57. Sunset Cottage Llandudno

  Ychwanegu Sunset Cottage i'ch Taith

  Sunset Cottage

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Tŷ dwy ystafell wely chwaethus ac ardderchog, tri munud ar droed o draeth Pen Morfa a deng munud o ganol tref Llandudno.
  Gyda dau gwrs golff o fewn deng munud a Pharc Cenedlaethol Eryri ac Ynys Môn o fewn hanner awr, mae Llandudno’n gyrchfan ddelfrydol ar gyfer gwyliau golff a cherdded.

  Pris

  Amcanbriso £240.00i£475.00 Fesul uned yr wythnos
 58. Ty Penry

  Tŷ Penry

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Llandudno

  Mewn lleoliad delfrydol mewn ardal breswyl dawel yn Llandudno, ac eto dim ond llathau o ganol y dref a'r traeth.

  Pris

  Amcanbriso £400.00i£700.00 Fesul uned yr wythnos
 59. Apartments at St Tudno House

  Ychwanegu Tŷ Sant Tudno i'ch Taith

  Tŷ Sant Tudno

  2 Sêr Croeso Cymru 2 Sêr Croeso Cymru 2 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  17 Deganwy Avenue, Llandudno

  Fflat celfydd cyfforddus ag offer ardderchog. Pecyn croeso mawr, tywelion, dillad gwely o ansawdd a llawer o bethau ychwanegol. Dim costau ychwanegol.

  Pris

  Amcanbriso £250.00i£350.00 Fesul uned yr wythnos
 60. Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  Ychwanegu Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru i'ch Taith

  Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  3-5 Sêr Croeso Cymru 3– 53-5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Conwy

  Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn, Eryri, Betws-y-Coed a Phen Llŷn.

  Pris

  Amcanbriso £330.00i£2,475.00 Fesul uned yr wythnos
 61. Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  Ychwanegu Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru i'ch Taith

  Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  3-5 Sêr Croeso Cymru 3– 53-5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Conwy

  Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn, Eryri, Betws-y-Coed a Phen Llŷn.

  Pris

  Amcanbriso £330.00i£2,475.00 Fesul uned yr wythnos
 62. Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  Ychwanegu Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru i'ch Taith

  Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  3-5 Sêr Croeso Cymru 3– 53-5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Conwy

  Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn, Eryri, Betws-y-Coed a Phen Llŷn.

  Pris

  Amcanbriso £330.00i£2,475.00 Fesul uned yr wythnos
 63. Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  Ychwanegu Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru i'ch Taith

  Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  3-5 Sêr Croeso Cymru 3– 53-5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Conwy

  Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn, Eryri, Betws-y-Coed a Phen Llŷn.

  Pris

  Amcanbriso £330.00i£2,475.00 Fesul uned yr wythnos
 64. Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  Ychwanegu Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru i'ch Taith

  Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  3-5 Sêr Croeso Cymru 3– 53-5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Conwy

  Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn, Eryri, Betws-y-Coed a Phen Llŷn.

  Pris

  Amcanbriso £330.00i£2,475.00 Fesul uned yr wythnos
 65. Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  Ychwanegu Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru i'ch Taith

  Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  3-5 Sêr Croeso Cymru 3– 53-5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Conwy

  Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn, Eryri, Betws-y-Coed a Phen Llŷn.

  Pris

  Amcanbriso £330.00i£2,475.00 Fesul uned yr wythnos
 66. Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  Ychwanegu Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru i'ch Taith

  Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

  3-5 Sêr Croeso Cymru 3– 53-5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

  Math

  Hunanddarpar

  Conwy

  Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn, Eryri, Betws-y-Coed a Phen Llŷn.

  Pris

  Amcanbriso £330.00i£2,475.00 Fesul uned yr wythnos
 67. Four Saints - Brig-y-Don Hotel

  Ychwanegu Four Saints Brig-y-Don Hotel i'ch Taith

  Four Saints Brig-y-Don Hotel

  Yn Aros am Radd Yn Aros am Radd

  Math

  Gwesty

  Llandudno

  Mae Gwesty Four Saints Brig-y-Don wedi’i leoli mewn man nodweddiadol o Landudno.

 68. Stoneleigh Guest House Llandudno

  Ychwanegu Stoneleigh Guest House i'ch Taith

  Stoneleigh Guest House

  4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Gwesty Bach

  Math

  Gwesty Bach

  Llandudno

  Mae croeso cynnes a chyfeillgar yn eich aros yn Stoneleigh Wedi’i leoli yn ardal erddi Llandudno ac mewn lleoliad perffaith ar gyfer yr atyniadau sydd gan Landudno i’w cynnig. Mae Stoneleigh mewn cyflwr gwych ac wedi’i addurno’n chwaethus drwyddo ac yn darparu ar gyfer oedolion yn unig. Dillad...

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.