To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Gwestai

Rydym yn falch o ddweud fod gan Llandudno y dewis gorau o westai yng Nghymru. Mae llawer ohonynt ac maen nhw’n westai o ansawdd. Mae’r gwestai yn ein cyrchfannau gwyliau wedi symud gyda’r oes, ac yn cynnig y math o lety a ddisgwylir gan ymwelwyr heddiw. Byddwch yn onest, prin fod yna ardal glan-môr arall yn y Deyrnas Unedig all gystadlu â harddwch a pherffeithrwydd Llandudno?

Mae Conwy a’n trefi arfordirol eraill hefyd yn cynnig dewis da o westai, ac mae’r mwyafrif ohonynt yn nwylo cwmnïau annibynnol neu deuluoedd – felly gallwch ddisgwyl gwasanaeth personol o’r radd flaenaf.

I’r rhai sy’n caru’r cefn gwlad, mae Betws-y-Coed yn ateb y diben yn berffaith – saif y pentref ger y porth i Eryri ac mae yma ddewis gwych o lefydd i aros. Wedi’r cyfan, dyma y gyrchfan fynyddig yng Nghymru.

Mae llawer mwy o guddfannau croesawgar i’w darganfod ar draws dwyrain Eryri, yn Nyffryn Conwy ac ar Fynydd Hiraethog.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.