To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Gwesty Four Oaks

Ychwanegu Gwesty Four Oaks i'ch Taith

2 Sêr Croeso Cymru 2 Sêr Croeso Cymru 2 Sêr Croeso Cymru Gwesty

Gwesty

Foar Oaks Hotel Llandudno

Address/Location

1-4 Penrhyn Crescent
Promenade
Llandudno
Conwy
LL30 1AY

Contact

Ffôn: 01492 876506

Mae ein gwesty mewn lleoliad braf ar ganol y rhodfa ac estynnir croeso cynnes a chyfeillgar i bawb. Mae ystafelloedd cyfforddus, golygfeydd trawiadol a gerddi sydd wedi ennill gwobrau. Mae Gwesty Four Oaks yn ddewis delfrydol i deithwyr gan ei fod yn agos i theatr Venue Cymru, canolfannau siopa a hamdden. Mae ein hystafell fwyta’n edrych tua’r môr ac yn gweini bwyd cartref gyda bwydlen 7 diwrnod sy’n addas i unrhyw ofynion dietegol. Mwynhewch ein lolfa gyfforddus a’n bar sydd â stoc dda o ddiodydd. Mae adloniant bob nos sy’n cynnig rhywbeth at ddant pawb.

Mae lle parcio am ddim ac nid oes unrhyw risiau i fynd i mewn i’r gwesty, Mae lifft i bob llawr i hwyluso mynediad.


Wedi ennill gwobr Llandudno yn ei Blodau dros nifer o flynyddoedd.                              

Dyfarnwyd yn Enillydd Gwobr Aur Llandudno yn ei Blodau 2017

Opening Times

Agored dros y Nadolig
Agored dros y Flwyddyn Newydd
Opening (1 Chwef 2018 - 31 Rhag 2018)

Graddau

 • 2 Sêr Croeso Cymru Gwesty
2 Sêr Croeso Cymru Gwesty

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Beth sydd Gerllaw

 1. Gwesty Cae Môr

  Gwesty Cae Môr

  Ychwanegu Gwesty Cae Môr i'ch Taith

  Croeso i Westy Cae Môr, ni yw’r canolbwynt delfrydol os ydych yn dod i weld sioe neu...

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Shelbourne Hotel Llandudno

  Gwesty Shelbourne

  Ychwanegu Gwesty Shelbourne i'ch Taith

  Mae Gwesty Shelbourne ar lan y môr a cheir golygfeydd panoramig o’r morlin cyfagos. Mae o...

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Winchmore Hotel, Llandudno

  Winchmore Hotel

  Ychwanegu Winchmore Hotel i'ch Taith

  Mae croeso cynnes a chyfeillgar yn aros amdanoch yng Ngwesty’r Winchmore. Mae ein gwesty...

  0.13 milltir i ffwrdd
 4. Imperial Hotel

  Gwesty’r Imperial

  Ychwanegu Gwesty’r Imperial i'ch Taith

  Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

  0.19 milltir i ffwrdd
 1. St Kilda Hotel, Llandudno

  St Kilda Hotel

  Ychwanegu St Kilda Hotel i'ch Taith

  Mae ein gwesteion yn dychwelyd un flwyddyn ar ôl y llall i gael yr awyrgylch arbennig a’r...

  0.25 milltir i ffwrdd
 2. Four Saints - Brig-y-Don Hotel

  Four Saints Brig-y-Don Hotel

  Ychwanegu Four Saints Brig-y-Don Hotel i'ch Taith

  Mae Gwesty Four Saints Brig-y-Don wedi’i leoli mewn man nodweddiadol o Landudno.

  0.25 milltir i ffwrdd
 3. Evans Hotel Llandudno Front

  Gwesty Evans

  Ychwanegu Gwesty Evans i'ch Taith

  Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn ein gwesty teuluol gwobredig.

  0.28 milltir i ffwrdd
 4. Llandudno Bay Hotel

  Llandudno Bay Hotel

  Ychwanegu Llandudno Bay Hotel i'ch Taith

  Mae Gwesty Bae Llandudno yn cynnig lleoliad bwtîg, steilus, mewn adeilad rhestredig...

  0.28 milltir i ffwrdd
 5. Llandudno Hostel

  Hostel Llandudno

  Ychwanegu Hostel Llandudno i'ch Taith

  Mae James a Melissa yn eich croesawu i’w hostel bwtîg, mewn tŷ tref Fictoraidd, yng...

  0.31 milltir i ffwrdd
 6. Queens Hotel Llandudno Front

  Gwesty’r Queens

  Ychwanegu Gwesty’r Queens i'ch Taith

  Gwesty promenâd a glan môr traddodiadol, mewn lleoliad canolog.

  0.32 milltir i ffwrdd
 7. Albany House, Llandudno

  Albany House

  Ychwanegu Albany House i'ch Taith

  Hoffai’r perchnogion newydd, Gavin a Mandie, eich croesawu i Albany House.
  Wedi’i leoli...

  0.4 milltir i ffwrdd
 8. No 9, Palm Court Holiday Apartments

  No 9, Palm Court Holiday Apartments

  Ychwanegu No 9, Palm Court Holiday Apartments i'ch Taith

  Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely,...

  0.4 milltir i ffwrdd
 9. Stratford House Llandudno

  Stratford House

  Ychwanegu Stratford House i'ch Taith

  Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a...

  0.4 milltir i ffwrdd
 10. St George's Hotel, Llandudno

  Gwesty St George

  Ychwanegu Gwesty St George i'ch Taith

  St George yw gwesty moethus Llandudno sydd ar lan y môr. Mae ganddo 75 o ystafelloedd...

  0.44 milltir i ffwrdd
 11. Nantlle Holiday Cottage

  Nantlle Holiday Cottage

  Ychwanegu Nantlle Holiday Cottage i'ch Taith

  Mae Nantlle’n fwthyn hyfryd, mewn ardal breswyl dawel, mewn lleoliad delfrydol yng...

  0.43 milltir i ffwrdd
 12. Buile Hill Llandudno

  Fflatiau Gwyliau Buile Hill

  Ychwanegu Fflatiau Gwyliau Buile Hill i'ch Taith

  Ardal breswyl dawel. Lleoliad canolog a gwastad, yn agos at siopau, gorsaf drenau a...

  0.48 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.