To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Gwesty Bach Bodeuron

Ychwanegu Gwesty Bach Bodeuron i'ch Taith

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion

Llety i Westeion

Bodeuron Guest House Llandudno

Address/Location

5 St Mary's Road
Llandudno
Conwy
LL30 2UB

Contact

Ffôn: 01492 874294

Byddwch yn cael croeso cynnes yng Ngwesty Bach Bodeuron, adeilad ar wahân sy’n cael ei redeg gan deulu, wedi ei leoli mewn gerddi sydd wedi ennill gwobr lle gallwch ymlacio’n braf.

Enillydd Gwobr Aur Cymru yn ei Blodau 2010

Rydym yn cynnig gwasanaeth o safon uchel ac mae polisi dim ysmygu yn y gwesty. Mae Bodeuron wedi ei leoli ar y gwastad yn un o brif ardaloedd preswyl Llandudno ac mae o fewn cyrraedd hwylus i holl fwynderau’r dref.

Rydym hefyd yn cynnig bwyd cartref traddodiadol rhagorol gan ddefnyddio cynnyrch lleol ffres yn ein hystafell fwyta gyfforddus lle mae byrddau ar wahân. Mae cinio nos yn opsiynol bob dydd.

Mae’r ystafelloedd gwely wedi eu dodrefnu’n hardd gydag ystafelloedd ymolchi en suite, teledu lliw, gwres canolog, a chyfleusterau gwneud te a choffi. Mae ein hystafell wely newydd ar y llawr isaf yn cynnwys dau wely sengl ac en suite.

Mae Bodeuron yn agored trwy’r flwyddyn ac mae lle parcio preifat.

Wi-Fi am ddim ar gael drwy’r adeilad.

Opening Times

Opening (1 Chwef 2018 - 31 Rhag 2018)

Graddau

 • 4 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion
4 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Beth sydd Gerllaw

 1. Trewyn

  Trewyn

  Ychwanegu Trewyn i'ch Taith

  Rhandai cyfforddus, hunangynhwysol, gwobredig.
  Llawr cyntaf, dwy ystafell wely, gyda...

  0.03 milltir i ffwrdd
 2. Oak Alyn

  Oak Alyn

  Ychwanegu Oak Alyn i'ch Taith

  Gwesty bach deniadol, tawel sy’n cael ei redeg gan deulu. Y mae ar y gwastad wrth ymyl...

  0.05 milltir i ffwrdd
 3. Wedgwood Guest House, Llandudno

  Gwesty Wedgwood

  Ychwanegu Gwesty Wedgwood i'ch Taith

  Cewch wyliau cyfforddus yng ngwesty bach Wedgwood sy’n cael ei redeg gan deulu; mewn...

  0.06 milltir i ffwrdd
 4. Del Mar Llandudno

  Gwely a Brecwast Del Mar

  Ychwanegu Gwely a Brecwast Del Mar i'ch Taith

  Mae Ian a Shelly’n eich croesawu i Westy’r Del Mar. Wedi'i leoli ar un o strydoedd mwyaf...

  0.07 milltir i ffwrdd
 1. Shamrock Holiday Apartments, Llandudno

  Rhandai Gwyliau Shamrock

  Ychwanegu Rhandai Gwyliau Shamrock i'ch Taith

  Wedi’u lleoli ar rodfa dawel, yn wynebu’r haul, lleoliad canolog ar gyfer y Promenâd a’r...

  0.08 milltir i ffwrdd
 2. Apartments at St Tudno House

  Tŷ Sant Tudno

  Ychwanegu Tŷ Sant Tudno i'ch Taith

  Fflat celfydd cyfforddus ag offer ardderchog. Pecyn croeso mawr, tywelion, dillad gwely o...

  0.08 milltir i ffwrdd
 3. Sunnycroft

  Sunnycroft

  Ychwanegu Sunnycroft i'ch Taith

  Mae Sunnycroft hanner ffordd rhwng Traeth y Gogledd a Phen Morfa, yn agos i’r holl...

  0.09 milltir i ffwrdd
 4. Southbourne Guest House, Llandudno

  Gwesty Bach Southbourne

  Ychwanegu Gwesty Bach Southbourne i'ch Taith

  Gwesty gwely a brecwast sydd wedi hen ennill ei blwyf, wedi'i redeg gan Margaret a...

  0.1 milltir i ffwrdd
 5. Stoneleigh Guest House Llandudno

  Stoneleigh Guest House

  Ychwanegu Stoneleigh Guest House i'ch Taith

  Mae croeso cynnes a chyfeillgar yn eich aros yn Stoneleigh Wedi’i leoli yn ardal erddi...

  0.11 milltir i ffwrdd
 6. Oaklawn, Llandudno

  Oaklawn a Glascwm

  Ychwanegu Oaklawn a Glascwm i'ch Taith

  "Diolch am y croeso cynnes. Fe welwn ni chi’r flwyddyn nesaf".

  Wedi’u lleoli ar ffordd...

  0.11 milltir i ffwrdd
 7. Buile Hill Llandudno

  Fflatiau Gwyliau Buile Hill

  Ychwanegu Fflatiau Gwyliau Buile Hill i'ch Taith

  Ardal breswyl dawel. Lleoliad canolog a gwastad, yn agos at siopau, gorsaf drenau a...

  0.14 milltir i ffwrdd
 8. Bryn Haf

  Bryn Haf

  Ychwanegu Bryn Haf i'ch Taith

  Lleoliad Canolog Da

  0.17 milltir i ffwrdd
 9. Dunoon Hotel

  Gwesty Dunoon

  Ychwanegu Gwesty Dunoon i'ch Taith

  Mae’r Dunoon, sydd wedi ennill sawl gwobr, yn meddu ar safbwynt hen ffasiwn o’r hyn y...

  0.18 milltir i ffwrdd
 10. Acacia Apartments, Llandudno

  Rhandai Acacia (Deva yn flaenorol)

  Ychwanegu Rhandai Acacia (Deva yn flaenorol) i'ch Taith

  Mae’r rhandai hyfryd hyn wedi’u lleoli ar dir gwastad mewn lleoliad cyfleus ychydig...

  0.19 milltir i ffwrdd
 11. Nantlle Holiday Cottage

  Nantlle Holiday Cottage

  Ychwanegu Nantlle Holiday Cottage i'ch Taith

  Mae Nantlle’n fwthyn hyfryd, mewn ardal breswyl dawel, mewn lleoliad delfrydol yng...

  0.2 milltir i ffwrdd
 12. Apartments at Hamilton, Llandudno

  Rhandai yn yr Hamilton

  Ychwanegu Rhandai yn yr Hamilton i'ch Taith

  Lleoliad canolog gwych mewn ardal breswyl dawel gyda digon o fannau parcio yn ein maes...

  0.21 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.