To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Llety hunan-ddarpar yng Ngogledd Cymru

Llety hunan-ddarpar yng Ngogledd Cymru

Bwthyn hunan-ddarpar

Gwybodaeth Am Y System Raddio

Mae’r Sêr yn dweud y cyfan

Mae’r holl lefydd i aros ar y wefan hon wedi’u hasesu a’u graddio yn annibynnol gan Croeso Cymru/AA yn ôl eu hansawdd cyffredinol a’r cyfleusterau sydd ar gael. Mae’r cynllun graddio sêr yn golygu y gallwch fod yn siwr o’r safonau gan ddewis llety sy’n berffaith ar eich cyfer chi. 

Graddfa Sêr

Visit Wales 5 Stars

(5 seren) Gwych

Visit Wales 4 Stars

(4 seren) Da iawn

Visit Wales 3 Stars

       (3 seren) Safon da o ran ansawdd a chysur

Visit Wales 2 Stars

       (2 seren) Wedi’i gyflwyno a’i redeg yn dda

Visit Wales 1 Star

             (1 star) Syml, ymarferol a dim ffrils

Gall nifer o lefydd sydd â graddfa sêr is gynnig ansawdd uchel, ond efallai nad ydynt yn bodloni holl ddisgwyliadau’r graddfeydd sêr uwch o ran cyfleusterau a gwasanaeth.

Weithiau, ni fu’n bosibl ymweld â phob llety cyn cyhoeddi’r sêr. Yn yr achosion hyn, dywedir bod y llety yn ‘Aros i gael ei Raddio’.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r Cynllun Graddio Ansawdd Seren yn berthnasol i bob math o lety – gwestai, gwestai bychain, hunan-ddarpar, parciau carafanau ac ati. Mae’r llety yn amrywio llawer yn ôl eu math, ac felly mae gwahanol gynlluniau graddio sêr ar eu cyfer. Mae safon gwesty pum seren, er enghraifft, yn wahanol i westy gwely a brecwast neu lety hunan-ddarpar pum seren.

Er mwyn eich helpu i ddewis, mae pob busnes a raddiwyd â seren hefyd yn cynnwys ‘dynodydd’ (gwesty, gwesty bach, gwely a brecwast ac yn y blaen) i ddisgrifio’r math o lety y gallwch ei ddisgwyl.

Cofiwch gysylltu â’r llety cyn archebu eich lle – byddant yn barod iawn i helpu.

Rhagor o Wybodaeth?

I gael rhagor o fanylion am y cynllun graddio a’r gwobrau ewch i Croeso Cymru.

I gael rhagor o fanylion am gynllun graddio yr AA a’r gwobrau ewch i: http://www.theaa.com/

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.