To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Fflatiau Gwyliau Buile Hill

Ychwanegu Fflatiau Gwyliau Buile Hill i'ch Taith

3-4 Sêr Croeso Cymru 3– 43-4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

Hunanddarpar

Buile Hill Llandudno

Address/Location

46 St Mary's Road
Llandudno
Conwy
LL30 2UE

Contact

Ffôn: 01492 876972

Ardal breswyl dawel. Lleoliad canolog a gwastad, yn agos at siopau, gorsaf drenau a gorsaf bysiau, theatr a’r holl amwynderau. Lleoliad delfrydol ar gyfer golff, pysgota, cerdded, beicio a theithio, gyda llethr sgïo sych a thraethau cyfagos.


• Pob fflat yn gwbl hunangynhwysol                  
• Chwaraewr DVD
• Yn cysgu 2-6 bobl                                              
• Cegin, yn cynnwys oergell, popty maint llawn a microdon
• Teledu lliw gyda freeview digidol                     
• Ystafell wely ar wahân                                             
• Ystafell gawod breifat gyda thoiled    
• Parcio ar gyfer 6 o geir                                                 
• Yn agored trwy'r flwyddyn gan gynnwys y Nadolig                                                                   
• WiFi am ddim ar gael                                         
• Croeso i blant dros 7 oed                                                
• Ffoniwch neu e-bostiwch am lyfryn
•Teledu Freeview a chwaraewr DVD

Opening Times

Opening (1 Ion 2018 - 31 Rhag 2018)

Graddau

 • 3-4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Beth sydd Gerllaw

 1. Nantlle Holiday Cottage

  Nantlle Holiday Cottage

  Ychwanegu Nantlle Holiday Cottage i'ch Taith

  Mae Nantlle’n fwthyn hyfryd, mewn ardal breswyl dawel, mewn lleoliad delfrydol yng...

  0.06 milltir i ffwrdd
 2. Bryn Haf

  Bryn Haf

  Ychwanegu Bryn Haf i'ch Taith

  Lleoliad Canolog Da

  0.08 milltir i ffwrdd
 3. Acacia Apartments, Llandudno

  Rhandai Acacia (Deva yn flaenorol)

  Ychwanegu Rhandai Acacia (Deva yn flaenorol) i'ch Taith

  Mae’r rhandai hyfryd hyn wedi’u lleoli ar dir gwastad mewn lleoliad cyfleus ychydig...

  0.1 milltir i ffwrdd
 4. Trewyn

  Trewyn

  Ychwanegu Trewyn i'ch Taith

  Rhandai cyfforddus, hunangynhwysol, gwobredig.
  Llawr cyntaf, dwy ystafell wely, gyda...

  0.12 milltir i ffwrdd
 1. Sunnycroft

  Sunnycroft

  Ychwanegu Sunnycroft i'ch Taith

  Mae Sunnycroft hanner ffordd rhwng Traeth y Gogledd a Phen Morfa, yn agos i’r holl...

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Apartments at Hamilton, Llandudno

  Rhandai yn yr Hamilton

  Ychwanegu Rhandai yn yr Hamilton i'ch Taith

  Lleoliad canolog gwych mewn ardal breswyl dawel gyda digon o fannau parcio yn ein maes...

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. Bodeuron Guest House Llandudno

  Gwesty Bach Bodeuron

  Ychwanegu Gwesty Bach Bodeuron i'ch Taith

  Byddwch yn cael croeso cynnes yng Ngwesty Bach Bodeuron, adeilad ar wahân sy’n cael ei...

  0.14 milltir i ffwrdd
 4. Oaklawn, Llandudno

  Oaklawn a Glascwm

  Ychwanegu Oaklawn a Glascwm i'ch Taith

  "Diolch am y croeso cynnes. Fe welwn ni chi’r flwyddyn nesaf".

  Wedi’u lleoli ar ffordd...

  0.14 milltir i ffwrdd
 5. Southbourne Guest House, Llandudno

  Gwesty Bach Southbourne

  Ychwanegu Gwesty Bach Southbourne i'ch Taith

  Gwesty gwely a brecwast sydd wedi hen ennill ei blwyf, wedi'i redeg gan Margaret a...

  0.15 milltir i ffwrdd
 6. Stoneleigh Guest House Llandudno

  Stoneleigh Guest House

  Ychwanegu Stoneleigh Guest House i'ch Taith

  Mae croeso cynnes a chyfeillgar yn eich aros yn Stoneleigh Wedi’i leoli yn ardal erddi...

  0.16 milltir i ffwrdd
 7. Llandudno Hostel

  Hostel Llandudno

  Ychwanegu Hostel Llandudno i'ch Taith

  Mae James a Melissa yn eich croesawu i’w hostel bwtîg, mewn tŷ tref Fictoraidd, yng...

  0.17 milltir i ffwrdd
 8. Oak Alyn

  Oak Alyn

  Ychwanegu Oak Alyn i'ch Taith

  Gwesty bach deniadol, tawel sy’n cael ei redeg gan deulu. Y mae ar y gwastad wrth ymyl...

  0.19 milltir i ffwrdd
 9. Evans Hotel Llandudno Front

  Gwesty Evans

  Ychwanegu Gwesty Evans i'ch Taith

  Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn ein gwesty teuluol gwobredig.

  0.2 milltir i ffwrdd
 10. Wedgwood Guest House, Llandudno

  Gwesty Wedgwood

  Ychwanegu Gwesty Wedgwood i'ch Taith

  Cewch wyliau cyfforddus yng ngwesty bach Wedgwood sy’n cael ei redeg gan deulu; mewn...

  0.2 milltir i ffwrdd
 11. Del Mar Llandudno

  Gwely a Brecwast Del Mar

  Ychwanegu Gwely a Brecwast Del Mar i'ch Taith

  Mae Ian a Shelly’n eich croesawu i Westy’r Del Mar. Wedi'i leoli ar un o strydoedd mwyaf...

  0.21 milltir i ffwrdd
 12. Shamrock Holiday Apartments, Llandudno

  Rhandai Gwyliau Shamrock

  Ychwanegu Rhandai Gwyliau Shamrock i'ch Taith

  Wedi’u lleoli ar rodfa dawel, yn wynebu’r haul, lleoliad canolog ar gyfer y Promenâd a’r...

  0.22 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad Cofrestru
Ychwanegu Ystafell

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.